Flera a-kassor höjer medlemsavgiften efter kraftigt höjda ersättningsnivåer

Report this content

Flera a-kassor har behov av att under den närmaste tiden höja sina medlemsavgifter. Höjningen sker för att ersättningsnivåerna i sin tur har ökat kraftigt under våren som följd av förstärkningen av arbetslöshetsförsäkringen.

Sambandet mellan ersättningsnivån och medlemsavgiften är tydligt. Hur mycket en medlemsavgift behöver höjas beror på inkomstnivån bland de arbetslösa i respektive a-kassa, eftersom det är det som styr ersättningen per dag.

Ju högre inkomstnivå, desto mer behöver avgiften höjas. För varje hundralapp som den genomsnittliga ersättningen per dag stiger, behöver avgiften höjas med 11 kronor per månad för att täcka de högre finansieringskostnaderna, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Inkomstbaserad ersättning och grundersättning

Arbetslöshetsersättning betalas ut i två slag, inkomstbaserad respektive grundersättning. Under 2019 betalades 14,3 miljarder kronor ut, varav 96 procent var inkomstbaserat och 4 procent grundersättning.

Ersättningen finansieras via en del från a-kassornas medlemsavgifter; 2019 var den andelen 26 procent. Resten finansieras genom en del av den så kallade arbetsmarknadsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften. Medel för utbetalning administreras via ett budgetanslag hos Arbetsförmedlingen.

Avgiften från varje enskild medlem går till allra största delen till att delfinansiera utbetald ersättning. En mindre del går till a-kassans administration.

Under 2020 har under årets tre första månader 6,2 miljarder kronor hittills betalats ut i ersättning. Fördelningen inkomstbaserat/grundersättning var den samma som 2019. Den genomsnittliga ersättningen per dag var 736 kronor.

Den genomsnittliga ersättningen per dag stiger efter höjda ersättningsnivåer

Den 13 april höjdes ersättningsnivåerna för de första 100 dagarna kraftigt, från 910 till 1 200 kronor per dag för inkomstbaserad ersättning. Redan i mitten av maj har den genomsnittliga ersättningen per dag stigit till över 800 kronor och kommer att stiga än mer framöver. Den genomsnittliga ersättningen per dag kommer att stiga ytterligare med förslaget om att från den 29 juni även höja ersättningen från dag 101, från 760 till 1 000 kronor.

Fakta om a-kassan
- 7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 


Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.