Nytt stöd för medlemsservice avlastar a-kassorna

Report this content

Genom en ny satsning kan a-kassorna få avlastning med kundtjänst för att medlemmarna ska få snabbare hjälp och kortare väntetider. Verksamheten startades som ett pilotprojekt av Sveriges a-kassor under pandemin och fortsätter nu under 2021 med namnet A-kassestödet.

- A-kassan är viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i tider som dessa med hög arbetslöshet. Därför är vi glada att genom A-kassestödet kunna avlasta de a-kassor som behöver det för att kunna hjälpa medlemmarna med de inledande kontakterna, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Frigör interna resurser. A-kassestödet är en frivillig möjlighet för de 25 a-kassorna och innebär att en a-kassa kan få förstärkning av sin kundtjänst för att ge medlemmarna svar på allmänna frågor, till exempel om hur man söker a-kassa. Verksamheten startades som ett pilotprojekt av Sveriges a-kassor för den akuta situation som uppstod under 2020. Eftersom trycket är fortsatt högt på a-kassorna förlängs nu tjänsten ett år för att stötta a-kassornas medlemsservice.

- Det här är en frivillig service som kan frigöra interna resurser för a-kassorna och därmed ge personalen mer tid till att hantera och besluta i ansökningar om a-kassa. Eftersom pilotprojektet blivit så lyckat känns det därför extra roligt att satsningen fortsätter, säger Helen Rigamonti, interimchef för A-kassestödet och som lett projektet från start.

50 nya medarbetare och en kompetenspool. Totalt har mer än 50 medarbetare rekryterats till A-kassestödet. De nya medarbetarna har utbildats av Kommunals a-kassa för att kunna svara på enklare kundtjänstfrågor. När behovet minskar är A-kassestödet även tänkt att fungera som en kompetenspool för a-kassorna att rekrytera nya medarbetare från.

Hittills, under drygt sex månaders testperiod, har A-kassestödet hanterat omkring 100 000 samtal. Sex av de 25 fristående a-kassorna har hittills valt att använda servicefunktionen.

 

För mer information, v. v. kontakta:

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller tomas.eriksson@sverigesakassor.se.

Presskontakt: Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller johan.ahlgren@sverigesakassor.se

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera