SO delar ut forskningspris till Anders Kjellberg

SO:s forskningsråd delar ut 75 000 kronor till professor Anders Kjellberg för hans forskning om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) har ett forskningsråd, som delar ut ett pris vartannat år för att uppmärksamma forskning om arbetslöshetsförsäkringen. I dag delar de ut prissumman på 75 000 kronor till Anders Kjellberg, professor i sociologi på Lunds universitet.

Anders Kjellberg har under lång tid följt den fackliga organiseringen på den svenska arbetsmarknaden i ett historiskt, internationellt och komparativt perspektiv och är förmodligen den svenske forskare som mest har bidragit till vår kunskap på området. Under senare år har han ägnat särskilt intresse åt förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på fackföreningarnas liksom a-kassornas organisationsgrad. Kjellberg deltar i den offentliga debatten och hans forskningsresultat har nått stor spridning. Hans forskning är synnerligen relevant i relation till SO:s utlysning, säger Katarina Bengtson Ekström, ordförande i SO:s forskningsråd.

Priset delas ut på ett möte med SO:s forskningsråd i Lund i dag. Här kan du läsa mer om SO:s forskningsråd.

Frågor besvaras av:
Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org

SO är en fristående och politiskt oberoende service- och intresseorganisation för landets 28 arbetslöshetskassor. Verksamheten grundas på en lagreglering och går bland annat ut på att informera och utbilda om arbetslöshetsförsäkringen och i förekommande fall företräda a-kassorna. Läs mer på www.samorg.org.

Taggar:

Om oss

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Tillsammans arbetar vi för att 3,6 miljoner medlemmar i 27 a-kassor ska få kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor.

Prenumerera