SO delar ut forskningspris till Carlo Michael Knotz och Patrik Vulkan

Två svenska forskare får dela på 75 000 kronor för deras forskning inom arbetsmarknadsområdet. 

SO:s forskningsråd har utsett Carlo Michael Knotz, gästforskare vid Lunds universitet, och Patrik Vulkan, universitetslektor vid Göteborgs universitet, till mottagare av SO:s forskningspris 2017. Prissumman är 75 000 kronor och delas lika mellan pristagarna. Prisutdelningen sker i samband med ett seminarium den 7 november klockan 13.15 på Göteborgs universitet, lokal Husaren, ingång från Pilgatan 19A.

Om priset

SO delar ut forskningspriset vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet. Det senaste priset delades ut 2015 till professor Anders Kjellberg för hans forskning om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Pristagarna utses av SO:s forskningsråd.

Frågor besvaras av

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) är intresse- och serviceorganisation för Sveriges 27 a-kassor. Vi utvecklar och förvaltar a-kassornas IT-system, utbildar och vägleder a-kassorna i frågor om arbetslöshetsförsäkringens regler och driver opinion i frågor som är viktiga för a-kassorna och deras medlemmar. Läs mer på www.samorg.org

Taggar:

Om oss

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Tillsammans arbetar vi för att 3,6 miljoner medlemmar i 27 a-kassor ska få kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor.

Prenumerera