Amorteringskrav gör det svårare för dem som står utanför bostadsmarknaden i dag

Läs original

Finansinspektionen föreslår i dag att nya bolånetagare stegvis ska amortera ner sina lån till 50 procents belåningsgrad.

- Tillväxten i svensk ekonomi kommer sannolikt att minska om amorteringskrav införs eftersom hushållens utrymme för konsumtion då blir lägre. Hushållens efterfrågan har de senaste åren bidragit till den relativt goda konjunkturen i Sverige jämfört med de flesta länder i vår omvärld, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Amorteringskrav och tidigare infört bolånetak gör det svårare för dem som står utanför bostadsmarknaden i dag, inte minst unga, att efterfråga nya bostäder. Grundproblemet är dock ett för lågt utbud på bostadsmarknaden. Det har byggts få bostäder under de senaste tjugo åren. Dessutom är rörligheten i beståndet dålig. Reavinst- och uppskovsskatt ger inlåsningseffekter och små incitament att efterfråga nya bostäder. På den hyrda marknaden blockerar hyressättningssystemet att flyttkedjor skapas.

- Dock ser vi ingen risk för en bostadsbubbla. Skuldtillväxten beror på att det i dag är hushållen själva som finansierar nya bostäder. Hushållen har god betalningsförmåga och stora tillgångar. De stigande priserna på bostadsmarknaden förklaras av hushållens stigande disponibla inkomster, fallande räntenivåer, lågt byggande och urbanisering, avslutar Björn Wellhagen.  

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se


Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Tillväxten i svensk ekonomi kommer sannolikt att minska om amorteringskrav införs eftersom hushållens utrymme för konsumtion då blir lägre. Hushållens efterfrågan har de senaste åren bidragit till den relativt goda konjunkturen i Sverige jämfört med de flesta länder i vår omvärld
Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier
- Dock ser vi ingen risk för en bostadsbubbla. Skuldtillväxten beror på att det idag är hushållen själva som finansierar nya bostäder. Hushållen har god betalningsförmåga och höga tillgångar. De stigande priserna på bostadsmarknaden förklaras av hushållens stigande disponibla inkomster, fallande räntenivåer, lågt byggande och urbanisering
Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier