Ansvarsfrågan om enstegstätade fasader fortfarande olöst

Läs original

Högsta domstolen (HD) har i dag meddelat dom i målet om enstegstätade fasader och konstaterat att konstruktionen som sådan innebär ett fel i entreprenaden. Att det är en riskkonstruktion har branschen varit medveten om sedan 2007 då man även slutade tillverka hus med denna metod. Sveriges Byggindustrier konstaterar dock att domen inte tar ställning i ansvarsfrågan utan detta kommer HD i stället att göra senare.

– Enligt domen är det fel i entreprenaden, men för att entreprenören även ska ansvara för att åtgärda felet krävs både att felet är väsentligt och att det beror på vårdslöshet och till det har HD ännu inte tagit ställning. Det är därför för tidigt att veta vilka eventuella följder domen kommer att få för branschen, säger Magnus Kylhed, entreprenadjurist Sveriges Byggindustrier.

Läs domen i sin helhet

För ytterligare information, kontakta Magnus Kylhed, entreprenadjurist Sveriges Byggindustrier,  08-698 58 82,  magnus.kylhed@sverigesbyggindustrier.se

www.sverigesbyggindustrier.se/press


Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Media

Media

Dokument & länkar