Bättre byggregler

Läs original

Sveriges Byggindustrier anser att regeringen tar viktiga steg mot en snabbare och enklare byggprocess med de föreslagna ändringarna av plan- och bygglagen.

– Det är nödvändigt att göra det smidigare och snabbare att bygga. Efterfrågan på bostäder är stor. Dagens väg för att bygga bostäder har utvecklats till en stor och omfattande beslutsprocess med ett flertal stoppklossar. Nu filar regeringen på stoppklossarna, må detta arbete fortsätta så det byggs fler bostäder snabbare i framtiden, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Enhetliga nationella byggregler underlättar för att bygga rationellt och industriellt och pressar kostnaderna, fortsätter Björn Wellhagen.

– En ökad öppenhet kring exploateringsavtal och markanvisningar kommer att förbättra konkurrensen. Det har funnits en tendens hos vissa kommuner att föra över samhälleliga kostnader på enskilda byggprojekt. I slutänden har vissa boende fått vara med och betala dubbelt för kommunal infrastruktur, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar