BI: EU råder Sverige att avreglera bostadsmarknaden

Läs original

Sveriges Byggindustrier (BI) ställer sig bakom de råd som EU-kommissionen ger Sverige vad gäller att reformera hyresregleringen.

– Varje gång en internationell organisation granskar svensk ekonomi dyker hyresregleringen upp som ett hinder för hållbar tillväxt, säger Björn Wellhagen, expert husbyggnadsfrågor på BI.

Kommissionen har granskat svensk ekonomisk politik och det nationella reformprogram som lagts fram. Programmet får godkänt, men kommissionen rekommenderar Sverige bl.a. att förbättra ungdomars och andra utsatta gruppers sysselsättning, men också att reformera hyresreglering, fastighetsbeskattning och byggnadstillstånd.

– Vi undrar hur länge det ska dröja innan svenska politiker ska börja ta till sig dessa råd, säger Björn Wellhagen.

– Under midsommarhelgen ska kommissionens rapport diskuteras vid ett toppmöte. Vi hoppas att den svenska regeringen på detta sätt kan få incitament till en friare hyressättning. Varför inte då börja med att tillåta fri hyressättning i ägarlägenheter, Det skulle vara en välkommen injektion för bostadsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för ökad tillväxt och välfärd, avslutar Björn Wellhagen.

Länk till kommissionens rapport: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/csr_sweden_sv.pdf

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar