Byggindustrin: Kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium

Läs original

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

- Investeringarna i bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler, såsom förskolor och sjukhus, ökar med 12 procent under 2017. Det är den kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

I år påbörjas byggandet av 73.500 nya bostäder. Samtidigt finns en rad nya förslag som försvårar för den kommande bostadsproduktionen.

- För 2018 är prognosen 65.300 nya bostäder. Det är ett tapp på 8.200 under rådande högkonjunktur. Med skärpta krav på amortering, minskade ränteavdrag och höjda räntor blir hushållen osäkra och avvaktande. Det blir dyrare att låna och då minskar efterfrågan på det redan byggda. Ändå upplever många bostadsbrist, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Efter flera års investeringsökningar gör sig även bristen på rätt utbildad och erfaren personal sig påmind. Arbetskraftsbristen i byggindustrin är högre än i nästan alla andra sektorer.

- Den kortsiktiga lösningen är att i högre grad använda sig av utländsk arbetskraft. Antalet utstationerade arbetstagare uppgick under årets första nio månader till nära 4.200 personer, vilket är 40 procent fler jämfört med samma period i fjol, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

För samhällsbygget i stort är det viktigt med ett bredare helhetsgrepp kring bostäder och infrastruktur. Infrastruktursatsningar är en motor för bostadsbyggande som möjliggör större arbetsmarknadsregioner. Därför måste de politiska bostadssamtalen återupptas.

- En fortsatt hög och jämn byggtakt är avgörande för att kunna hantera Sveriges kraftiga befolkningstillväxt. Fler behöver känna framtidshopp. Det gör vi människor när det finns jobb och bostäder och goda möjligheter att resa däremellan, säger Catharina Elmsäter-Svärd.  

För ytterligare information kontakta: Lars Kriss, press- och kommunikationsansvarig näringspolitik, 076-142 86 89. Mattias Borrelid, press- och kommunikationsansvarig arbetsmarknad, 070-5865807.

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3400 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Dokument & länkar