Byggnads säger upp avtal trots överenskommelse

Läs original

Idag har Sveriges Byggindustrier fått ett uppsagt avtal från Byggnads. 

När Byggavtalet tecknades våren 2013 lyftes frågan om oegentligheter i entreprenörskedjor ut för att lösas i en parttillsatt arbetsgrupp.  I förra veckan skrev båda parter under slutrapporten och löste därmed uppgiften.  Resultatet blev ett huvudentreprenörsansvar i och med att huvudentreprenören fick ett tydligare ansvar att hålla reda på vilka som finns på arbetsplatsen. Dessutom ökar det fackliga inflytandet eftersom det blir lättare för facket att kontrollera vem som verkligen är arbetsgivare på respektive arbetsplats.

- Att Byggnads säger upp Byggavtalet efter endast ett år när de precis har fått igenom huvudentreprenörsansvar samt ökat fackligt inflytande förstår vi inte, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har gemensamt drivit frågan om att få till en skyddslagstiftning mot osund konkurrens bl.a. genom lag om närvaroliggare, lag om arbetsgivareuppgift på individnivå och lag om anmälningsplikt kombinerat med oannonserade arbetsplatsbesök. I förra veckan skickade finansdepartementet ut ett sådant lagförslag på remiss för att minska svartarbetet i byggbranschen. Det var en stor framgång för branschens gemensamma ansträngningar.

- Att trots gemensamma lösningar säga upp avtalet som svar på ett problem som både parterna och lagstiftaren redan har tagit tag i är obegripligt. En konflikt i byggbranschen nu när ekonomin börjar ljusna kommer att bromsa både tillväxten och sysselsättningen.  Det är direkt oansvarigt av Byggnads att ta till så hårda metoder som att säga upp avtal när vi redan har förhandlat och kompromissat. Vi har samma mål att skapa ordning och reda i byggbranschen avslutar Mats Åkerlind.

Vid flera tillfällen tidigare har parterna jobbat i arbetsgrupper för att lösa avtalsfrågor. Men aldrig tidigare har förbundsstyrelse överprövat resultatet. I Sveriges skrivs kollektivavtal normalt på tre år med möjlighet att säga upp avtalet efter två år. Att kunna säga upp avtalet efter ett år är mycket ovanligt och kräver särskilda krav. 

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Att Byggnads säger upp Byggavtalet efter endast ett år när de precis har fått igenom huvudentreprenörsansvar samt ökat fackligt inflytande förstår vi inte.
Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier
- - Att trots gemensamma lösningar säga upp avtalet som svar på ett problem som både parterna och lagstiftaren redan har tagit tag i är obegripligt. En konflikt i byggbranschen nu när ekonomin börjar ljusna kommer att bromsa både tillväxten och sysselsättningen. Det är direkt oansvarigt av Byggnads att ta till så hårda metoder som att säga upp avtal när vi redan har förhandlat och kompromissat. Vi har samma mål att skapa ordning och reda i byggbranschen.
Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier