Charlotta Gottschalk Dieden börjar på Sveriges Byggindustrier och leder ”En säker arbetsplats”

Läs original

Den 7 maj börjar Charlotta Gottschalk Dieden på Sveriges Byggindustrier som ansvarig för satsningen ”En säker arbetsplats”. Charlotta, som är jurist, kommer närmast från Arbetsmiljöverket där hon jobbat sedan 2005, de senaste åren med arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen.

- Vi hälsar Charlotta varmt välkommen till oss på Sveriges Byggindustrier där hon kommer att ansvara för vårt säkerhetsarbete inom arbetsmiljö, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier berättade i februari om arbetet med den sektorsövergripande satsningen ”En säker arbetsplats” som kommer att engagera hela byggsektorn. Branschen och arbetsmarknadens parter samlas idag den 17 april till ett seminarium i Stockholm för att diskutera frågorna och dra upp riktlinjer.

- Min övertygelse är att jag ska kunna påverka ännu mer inifrån branschen. Många medlemsföretag har redan idag ett gott arbetsmiljöarbete som bedrivs av kunniga och entusiastiska medarbetare. En viktig uppgift i min nya roll som ansvarig för ”En säker arbetsplats” blir därför att vaska fram guldkornen och göra dem till byggstenar, säger Charlotta Gottschalk Dieden.

- Totalt sett har branschen aldrig varit säkrare än den är idag och det sker långt färre olyckor än för tio år sedan. Men vi har en nollvision och därför är vi inte nöjda. Vi måste fortsätta påverka attityder både hos arbetsgivare och arbetstagare, säger Ola Månsson.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media