”Går inte att jämföra hyresrätt och bostadsrätt utifrån skatteregler”

Läs original

Sveriges Byggindustrier har gett Ernst & Young i uppdrag att redogöra för de skatteregler som gäller för boende i hyresrätt respektive bostadsrätt samt analysera om dessa skatteregler kan anses neutrala. Rapporten anser att neutralitetsbedömningen är komplex, tidigare påståenden bör nyanseras och det är långt ifrån självklart att bostadsrätten är förmånligare beskattad än hyresrätten.

- Det går inte att jämföra hyresrätt och bostadsrätt utifrån skatteregler eftersom de beskattas på olika sätt. Det blir som att jämföra äpplen med päron, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier. 

 Sveriges Byggindustrier anser det är viktigt att det finns bostäder med olika upplåtelseformer. Debatten bör dock inte kretsa kring omöjliga jämförelser av skatteregler. Vi bör istället tydliggöra de fördelar och risker som finns bland de olika upplåtelseformerna. Politikens roll är att se till att det finns regler som gör det attraktivt att bygga olika upplåtelseformer. 

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 60, ola.mansson@sverigesbyggindustrier.se

www.sverigesbyggindustrier.se/press


Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media

Citat

- Det går inte att jämföra hyresrätt och bostadsrätt utifrån skatteregler eftersom de beskattas på olika sätt. Det blir som att jämföra äpplen med päron.
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier