Här finns framtidens jobb

Läs original

Samhällsbyggnadssektorn hotas på sikt av personalbrist. Inom sektorn finns intressanta jobb att få och verkligt goda utvecklingsmöjligheter. Därför satsar ett antal organisationer i nätverket Samhällsbyggarna på att gemensamt marknadsföra sektorns yrken och utbildningar. Under SACO Studentmässa den 1-2 december på Älvsjömässan i Stockholm får mässbesökarna – gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. – veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och framtidsmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn.

– Samhällsbyggnadssektorn är i stort behov av arbetskraft med teknisk utbildning, säger Saga Hellberg, Svenska Teknik&Designföretagen.
Syftet med att finnas med på mässan är att säkra den framtida kompetensförsörjningen genom att fler får upp ögonen för de utbildningar som leder till arbeten inom sektorn.

Montern Bli Samhällsbyggare! (C01:51) delas av, Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Sveriges Byggindustrier, Lantmäteriet, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen och Trafikverket. Med sig i montern har de unga yrkesverksamma från sina egna och medlemmarnas organisationer samt studenter från olika samhällsbyggnadsinriktade utbildningar.

- Vår monter fungerar som ett yrkes- och studietorg och ger besökaren ett väldigt bra tillfälle att möta verkligheten och få svar på frågor innan de väljer utbildning, säger Helene Dahlgren, Sveriges Byggindustrier. Här finns bl.a. ingenjörer inom bygg, el och energi, lantmätare och el- och VVS-konstruktörer. De berättar gärna om sin bakgrund, vad de gör på jobbet och hur framtiden ser ut för dem som tänker sig en karriär inom branschen.

Samhällsbyggnadssektorn erbjuder spännande jobb för framtidens medarbetare!

För mer information, kontakta:
Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Ulf Pettersson, 0706-32 88 98, ulf.pettersson@eio.se
Lantmäteriet, Lise-Lotte Sjöberg, 0703-91 98 19,
liselotte.sjoberg@lm.se
Svensk Energi, Sofia Sekund, 0701-64 44 22, sofia.sekund@svenskenergi.se
Svenska Teknik&Designföretagen, Saga Hellberg, 0708-20 55 88, saga.hellberg@std.se
Sveriges Byggindustrier, Helene Dahlgren, 0727-40 91 19, helene.dahlgren@bygg.org
Trafikverket, Victoria Schöldstein, 0767-88 08 07, victoria.scholdstein@trafikverket.se

Nätverket Samhällsbyggarna
Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen och Trafikverket 
samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad.
Besök gärna ”Bli samhällsbyggare” på Facebook

 

Taggar:

Media

Media