Hyreshöjningar med 10 procent

Läs original

Företagsskattekommitténs betänkande om neutral bolagsskatt innebär att företag som inte behöver ta lån får stora fördelar gentemot de som måste lånefinansiera. Förslaget skulle innebära att hyrestagarna får betala mer av skatten, vilket i sin tur skulle leda till negativa konsekvenser för bostadsbyggande och andra viktiga samhällsfunktioner, menar Sveriges Byggindustrier i sitt remissyttrande.

Det råder som alla vet stor brist på bostäder i Sverige, inte minst vad gäller hyresbostäder. Trots det har utredningen inte tagit hänsyn till konsekvenserna för bostadsmarknaden, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Många branscher och samhällsviktiga funktioner kommer att drabbas, enligt Sveriges Byggindustrier. Stora sjukhus, vindkraft, tung industri och infrastruktur kommer exempelvis att få sämre förutsättningar. Med förslaget skulle en stor del av skattebördan flyttas över till hyrestagarna, vilket kan innebära hyreshöjningar på upp till 10 procent, och då kommer även bostadsbyggande och ombyggnationer att drabbas hårt.

– Förslaget innebär så många negativa konsekvenser att vi inte kan stödja det. Det skapar otydlighet och en osund konkurrens samt ett att det ger Sverige ett system som inte finns någon annanstans, fortsätter Ola Månsson.

Förslaget bygger på tanken att alla underskott beror på finansiella kostnader – något som inte stämmer enligt Sveriges Byggindustrier. Företag i uppstartsskede kan exempelvis redovisa underskott som inte är av finansiell natur utan beror på högre driftskostander än intäkter. Förslaget skapar oförutsägbarhet för företagen och snedvrider konkurrensen

Läs hela Sveriges Byggindustriers remissvar

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  08-698 58 88, ola.mansson@sverigesbyggindustrier.se

www.sverigesbyggindustrier.se/press


Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar