Konkurrenskraftigt Tjänstemannaavtal inom byggsektorn tryggar byggjobben

Läs original

Idag växlar Sveriges Byggindustrier yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Yrkandena berör det sista avtalsområdet av tre på vilka Sveriges Byggindustrier är avtalspart. Sveriges Byggindustriers målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen så att jobben tryggas, än mer ordning och reda skapas samt att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn. 

– Nu när de sista yrkandena på våra avtalsområden lämnas gör vi det med en ambition om att utveckla kollektivavtalet på tjänstemannaområdet ytterligare med en förhoppning om att få ännu fler företag att välja att omfattas av kollektivavtalen.  Vi vill också underlätta så att fler söker sig till sektorn, säger Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har en förhoppning om att årets avtalsrörelse ska genomföras i en gemensam konstruktiv anda. Inte minst för att göra branschen attraktiv för fler människor att söka sig till.

– Vi har under flera år tillsammans med våra avtalsparter på tjänstemannasidan bedrivit avtalsförhandlingarna med sikte på de långsiktiga frågorna för bygg- och installationssektorn. Vi vill fortsätta partssamarbetet kring hur vi utvecklar branschen och förbättrar chefers och medarbetares arbetssituation för en ökad mångfald och förbättrad arbetsmiljö. För vår del är det viktigt att vi får till sifferlösa processlöneavtal med samtliga förbund och ett nytt enkelt arbetstidsavtal, fortsätter Malin Erasmie.

Även om den övergripande målsättningen för Sveriges Byggindustrier är att fortsätta arbetsgrupper tillsätts för att arbeta fram långsiktigt hållbara lösningar för Tjänstemannaavtalet, innehåller yrkandena en rad konkreta önskemål, exempelvis: 

  • Att bättre förutsättningar skapas för att företagen ska kunna planera för frånvaro i samband med semestermånaderna.
  • Att regler som förenklar anställning vid sidan av studier införs.
  • Att en ordningsföreskrift införs i kollektivavtalet för att skärpa efterlevnaden av arbetsgivarens arbetsmiljöinstruktioner för att få färre att inte följa instruktioner och anvisningar på området.

Det nya Tjänstemannaavtalet ska vara på plats till den 1 april. Vid sidan av Tjänstemannaavtalet förhandlar Sveriges Byggindustrier även Byggavtalet med Byggnads samt Väg- och banavtalet med Seko. 

För kompletterande information, kontakta Jonas Rodny, presskontakt för Malin Erasmie, 0761-90 90 51

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Nu när de sista yrkandena på våra avtalsområden lämnas gör vi det med en ambition om att utveckla kollektivavtalet på tjänstemannaområdet ytterligare med en förhoppning om att få ännu fler företag att välja att omfattas av kollektivavtalen. Vi vill också underlätta så att fler söker sig till sektorn
Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet
– Vi har under flera år tillsammans med våra avtalsparter på tjänstemannasidan bedrivit avtalsförhandlingarna med sikte på de långsiktiga frågorna för bygg- och installationssektorn. Vi vill fortsätta partssamarbetet kring hur vi utvecklar branschen och förbättrar chefers och medarbetares arbetssituation för en ökad mångfald och förbättrad arbetsmiljö. För vår del är det viktigt att vi får till sifferlösa processlöneavtal med samtliga förbund och ett nytt enkelt arbetstidsavtal
Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet