Logga rätt för miljön

Läs original

Sveriges Byggindustrier är positiva till införande av loggbok för byggnader, men riktar kritik mot den låga ambitionsnivån.

– Det är viktigt att framtidssäkra information om inbyggda material så att vi sedan kan renovera, bygga om och riva klokt för miljöns skull. Det räcker dock inte att veta namn på de byggprodukter som finns i en byggnad. Loggboken måste även innehålla uppgifter om varje ämne i respektive produkt. Vi ser att kunskaperna om ämnen och deras egenskaper ökar hela tiden, säger Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier.

– Om kravet på dokumentation inte begränsas till ämnen som just nu finns på kandidatlistan utan omfattar samtliga inbyggda ämnen har vi bättre förutsättningar att lyckas, fortsätter Marianne Hedberg.

Frågan om loggbok för byggnader och i vilket utförande en sådan skulle göra störst nytta har drivits av Sveriges Byggindustrier under en längre tid.

– Branschen använder i dag olika system för dokumentation. Om alla byggnader har loggbok underlättar det hållbar användning av naturresurser, minimerar miljöbelastningen och främjar människors hälsa. En förutsättning för det är att vi gör rätt från början, menar Marianne Hedberg.

Sveriges Byggindustriers synpunkter i sin helhet finns att läsa i det remissvar som har lämnats på Boverkets rapport ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation”.

För kompletterande information, kontakta Marianne Hedberg, miljöexpert, Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 36

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media