Nu blir det enklare att kontrollera om byggföretagen tillämpar ID06

Läs original

Sveriges Byggindustrier lanserar nu ”Företagskontroll ID06-anslutning”. Funktionen, som är tillgänglig på internet, innebär ett viktigt steg på vägen mot en bransch utan svartarbete.

Den nya funktionen Företagskontroll ID06-anslutning underlättar för beställare av byggtjänster att kontrollera om de företag man tänkt samarbeta med tillämpar ID06. ID06-anslutningen är också till god hjälp för de myndigheter som vill få en överblick över byggföretagens användande av ID06.

Med den särskilda ID06-anslutningen följer ansvar och villkor. De företag som väljer att ID06-anslutna sig förbinder sig bland annat att

  • se till att samtliga medarbetare bär ID06 behörighetskort,
  • kräva att övriga som vistas på företagets arbetsplatser bär ID06 behörighetskort,
  • motverka svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och aktivt bidra till att den sunda konkurrensen stärks,
  • när så stipuleras i avtalssituationer, följa de riktlinjer och krav som framgår av de allmänna bestämmelserna om ID06.

För de anslutna byggföretagen innebär företagskontrollen en positiv exponering i kampen mot svartarbete. De visar därmed att de har tagit ställning och verkar för en sund byggbransch.

-          Vi hoppas nu att byggföretagen kontaktar sina kortleverantörer så snart som möjligt för att bli ID06-anslutna, så att den nya databasen snabbt blir fylld, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier och projektledare för ID06.

-          Kampen mot svartarbete går vidare och ID06 utvecklas successivt för att bli ett ännu vassare vapen i kampen mot svartarbete. Nu hoppas vi att de lagförändringar som vi så länge och intensivt efterfrågat också blir verklighet, dvs. gällande närvaroliggare i byggbranschen och individuell skattedeklaration på individnivå, avslutar Peter Löfgren.    

ID06 är branschens eget system för obligatorisk legitimationskontroll och närvaroredovisning, se www.id06.se

För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren, 0708-21 02 00

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar