Nu har regeringen chansen att begrava skuldkvotstaket

Läs original

Finansinspektionen går inte vidare med ett eventuellt skuldkvotstak.  Det står klart efter att FI:s generaldirektör Erik Thedéen på onsdagen presenterade förslaget om strängare amorteringsregler för hushåll som lånar mer än 4,5 gånger årsinkomsten.

- Om FI:s förslag blir verklighet kommer det att bli påtagligt för många löntagare. 4,5 gånger årsinkomsten motsvarar t ex 1,2 miljoner för en barnskötare. Det blir ännu svårare för förstagångsköpare att etablera sig på bostadsmarknaden. Bristen på rörlighet i det befintliga beståndet förstärks och hushållens marginaler sjunker. Däremot är det positivt att FI avvisar ett skuldkvotstak, menar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har inte velat ge något klart besked om hur regeringen ställer sig till ett skuldkvotstak. Tvärtom verkar Bolund ha inväntat FI:s rekommendationer. Det innebär att dörren som Bolund haft på glänt nu bör stängas.

- Skulderna har ökat i förhållande till inkomsterna. Men det är inte belagt att Sverige har en bostadsbubbla. Kostnadsläget i storstäderna kan i stor utsträckning förklaras med en motiverad prisuppgång till följd av tillväxt och bostadsbrist, fortsätter Björn Wellhagen.

I stället för åtgärder som skapar ännu fler hinder in till bostadsmarknaden behövs konstruktiva förslag som underlättar starten på en bostadskarriär.

- Storleken på föräldrarnas plånbok blir allt viktigare med höjda krav på kontantinsats och tuffare lånevillkor. Men expertmyndigheternas förslag löser inte strukturproblemen. Därför behövs djärva politiska reformer som förmånliga startlån för förstagångsköpare, inspirerade av studielånssystemet, avslutar Björn Wellhagen.  

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se


Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar