Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI): Svensk byggmarknad tvärnitar

Läs original

Bygginvesteringarna växer på bred front i Norden. I både Sverige och Finland följs dock den goda tillväxten i år av en tvärnit 2012. I Danmark är det motigt på byggmarknaden, medan en fortsatt positiv utveckling väntas för såväl Norge som Island. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bygginvesteringarna i Norden ökar med 5 procent i år och fortsätter upp med 2 procent nästa år. Sett över hela prognosperioden är det isländsk och norsk byggmarknad som utvecklas mest positivt och det tack vare bostadssektorns återhämtning. Danmark intar sista platsen på grund av den svaga utvecklingen för lokaler.

Sveriges bostadsinvesteringar minskar 2012
Investeringar i bostäder ökar i hela Norden både i år och nästa år. Sett över hela prognosperioden, 2010-2012, får Island den starkaste utvecklingen och Finland den svagaste.

– Sverige påbörjar färre antal bostäder än både Finland och Norge under prognosperioden, trots dubbelt så stor befolkning. Även ROT-expansionen avbryts nästa år, vilket gör att Sverige får den kraftigaste inbromsningen i Norden, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Sysselsättningsmässigt sticker Sverige ut
Totalt sysselsattes 808.000 i nordisk byggindustri 2010. Under prognosperioden har antalet ökat med totalt 32.000 personer. Jämfört med 2010 års nivå förväntas alla länder utom Island ha fler sysselsatta.

– Sverige och Norge sticker ut inom nordisk byggindustri med sin goda sysselsättningsutveckling. Under prognosperioden ökar sysselsättningen med 10.000-13.000 personer enbart i Sverige, fortsätter Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling i Norden
Mdr EUR och årlig procentuell förändring

Mdr EUR Utfall Prognos
Sektor 2010 2010 2011 2012
Bostäder 44,6 7 10 1
Lokaler 35,5 -7 3 2
Anläggningar 19,7 -5 2 5
Summa bygginvesteringar 99,8 0 5 2

Skuldkrisen i Europa dämpar bygginvesteringarna i Sverige
De totala bygginvesteringarna påverkas negativt av en svagare BNP-utveckling. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur drar ned utvecklingen i hela branschen. De totala bygginvesteringarna, som väntas öka med 9 procent i år, blir oförändrade 2012.

– Bostadsbyggandet utvecklas något sämre medan övriga sektorer utvecklas så som vi förväntade oss i höstas. Detta gör att bygginvesteringarnas återhämtning upphör 2012. Mycket hänger ihop med hushållens och företagens mer pessimistiska syn på framtiden, vilket i sin tur främst beror på skuldkrisen inom EU, avslutar Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling i Sverige
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2010 2010 2011 2012
Bostäder 104,5 15 17 -4
Lokaler 84,2 -2 9 4
Anläggningar 74,6 -4 -1 1
Summa bygginvesteringar 263,2 3 9 0

För kompletterande information:
Johan Deremar, nationalekonom, 08-698 58 49 eller 070-558 67 44, e-post: johan.deremar@bygg.org
Fredrik Isaksson, chefekonom, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67, e-post: fredrik.isaksson@bygg.org

 

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar