Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Bostadsinvesteringarna skjuter i höjden

Läs original

Den allt starkare tillväxten i svensk ekonomi under fjolåret genererar kraft till byggindustrin i år. Bostadsbyggandet ökar under prognosperioden, 2014-2015, vilket leder till starkt stigande investeringar i år. Uppgången blir bred, då även lokal- och anläggningsinvesteringarna ökar under perioden. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går långsamt åt rätt håll och även i Sverige fortsätter ekonomin att successivt förbättras. Det är hushållen som kommer att vara motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det var även de som gav bostadsbyggandet ett lyft under slutet av fjolåret.

– Vi ser bred uppgång framför oss, där framför allt byggandet av flerbostadshus går exceptionellt bra för tillfället. I år är det endast infrastrukturinvesteringarna som minskar och inom järnväg faller investeringarna för fjärde året i rad. Det är först nästa år som infrastrukturbyggandet börjar ta igen förlorad mark, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

         
Bygginvesteringarnas utveckling       
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring       
         
  Mdkr Utfall Prognos  
Sektor 2013 2013 2014 2015
Bostäder 121,9  6 18 3
Lokaler  96,7 -6  4 2
Anläggningar  73    -4  4 4
Summa bygginvesteringar 291,6 -1 10 3
         

Byggkonjunkturen finns bifogad till pressreleasen

För kompletterande information, kontakta Johan Deremar, nationalekonom, johan.deremar@sverigesbyggindustrier.se, 08-698 58 49 eller 070-558 67 44

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser bred uppgång framför oss, där framför allt byggandet av flerbostadshus går exceptionellt bra för tillfället. I år är det endast infrastrukturinvesteringarna som minskar och inom järnväg faller investeringarna för fjärde året i rad. Det är först nästa år som infrastrukturbyggandet börjar ta igen förlorad mark
Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier