Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Botten är nådd

Läs original

Den svaga tillväxten för svensk ekonomi under fjolåret bromsar utvecklingen för byggindustrin i år. Bostadsbyggandet ökar under prognosperioden, 2013-2014, vilket gör att bostadsinvesteringarna stiger. Lokal- och anläggningsinvesteringarna agerar sänke för branschen i år, men bidrar till återhämtningen under 2014. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går långsamt åt rätt håll och även i Sverige fortsätter ekonomin att successivt förbättras. Det är hushållen som kommer att vara motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det var deras optimism som lyfte bostadsbyggandet under inledningen av året.

– Vi ser en tudelad bransch där framför allt byggandet av flerbostadshus går relativt bra medan både lokal- och anläggningssektorn utvecklas negativt i år. På bostadssidan drar dock ombyggnadssegmentet ner investeringstillväxten. Nästa år kommer infrastrukturbyggande och bostadsinvesteringar att driva återhämtningen för byggindustrin, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier. 

Bygginvesteringarnas utveckling
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2012 2012 2013 2014
Bostäder 121,3 -8 -2 3
Lokaler 106,9 10 -4 0
Anläggningar 80,8 8 -2 1
Summa bygginvesteringar 309,1 2 -3 1

För kompletterande information, kontakta Johan Deremar, nationalekonom, johan.deremar@bygg.org, tel.08-698 58 49 eller 070-558 67 44
e-post: johan.deremar@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Citat

– Vi ser en tudelad bransch där framför allt byggandet av flerbostadshus går relativt bra medan både lokal- och anläggningssektorn utvecklas negativt i år. På bostadssidan drar dock ombyggnadssegmentet ner investeringstillväxten. Nästa år kommer infrastrukturbyggande och bostadsinvesteringar att driva återhämtningen för byggindustrin
Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.