Pressinbjudan till seminarium ”En säker arbetsplats”

Läs original

Datum: 17 april 2012 kl 09.00-12.00, inkl lunch 12.00 – 13.00

Plats: Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm

– Totalt sett har vår bransch aldrig varit säkrare än den är idag och det sker långt färre olyckor än för 10 år sedan. Men än är vi inte nöjda, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Att sätta upp skyltar, utrusta medarbetare med skyddskläder och informera räcker inte hela vägen. Vi måste få med oss alla leverantörer på arbetsplatsen och förändra attityder, det måste vara självklart att använda hjälpmedel som gör arbetet säkrare och skapa förutsättningar för en ökad säkerhet. Därför har vi startat vårt utvecklingsarbete "En säker arbetsplats" som kommer att engagera hela byggsektorn.

Program           

09.00  För en säker byggbransch – Tomas Carlsson, vd NCC Construction Sverige AB och ordförande i Sveriges Byggindustrier
          Från UK till NKS – Kjell Klasa, projektchef Nya Karolinska Sjukhuset
          Det fackliga stödet – Hans Tilly, ordförande Byggnads

10.00  Förmiddagskaffe med mingel

10.30  Så här ska vi jobba – Björn Samuelson, arbetsmiljöansvarig Sveriges Byggindustrier
          Hållbara chefer – Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna
          Vår syn på arbetsmiljön – Charlotta Gottschalk Dieden, jurist Arbetsmiljöverket

11.30  Hur tar vi nästa steg?

12.00  Gemensam lunch, avslutning

Välkommen hälsar Ola Månsson som leder förmiddagens samtal kring "En säker arbetsplats".

Anmäl dig via e-post senast den 13 april till gisela.hogberg@bygg.org.

För ytterligare information: Gisela Högberg, informationschef Sveriges Byggindustrier
08-698 58 24, 0708-58 24 44, gisela.hogberg@bygg.org

Inbjudan En säker arbetsplats

 

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera