Prestationslönenämnden stoppas

Läs original

Sveriges Byggindustrier är kritiska till att Byggnads säger upp överenskommelsen om prestationslönenämnden. Nämnden skapades vid avtalsrörelsen 2012 för att undvika misslyckade ackordsförhandlingar och upptrappade konflikter.

Sveriges Byggindustriers vice vd och förhandlingschef, Mats Åkerlind, beklagar Byggnads beslut och det faktum att Byggnads inte har förslag på någon annan lösning.

- Vi har omkring 10 000 ackordslöneöverenskommelser för byggarbetsplatser per år. De flesta leder till en löneöverenskommelse men omkring 31 av dem har gått till prestationslönenämnden under 2012 och 2013. Syftet har varit att vi ska kunna ha ordning och reda, säger Mats Åkerlind.

Prestationslönenämnden skapades av parterna och genom medling som en följd av att lönesystemet med ackord inte längre fungerade. Nämnden fick i uppgift att fatta beslut i tvister som parterna inte kan lösa själva.

Sveriges Byggindustrier kommer att anstränga sig för att inte fler ackordsförhandlingar ska strandas framöver när prestationslönenämndens arbete nu stoppas av Byggnads. Det kommer att få negativa konsekvenser inte bara för företagen utan även för medarbetarna ute på arbetsplatserna.

- Nämnden har haft en avgörande roll när det gällt att hjälpa parterna att hitta lösningar. Det är trist att Byggnads inte ställer upp på en modell som fungerar och som bevisligen har kylt av konflikter i områden där det funnits stora problem, säger Mats Åkerlind.

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org