Sänkt byggmoms rätt väg att öka bostadsbyggandet

Report this content
Läs original

Sänkt byggmoms rätt väg att öka bostadsbyggandet - Det är glädjande att regeringen insett att skattetrycket på nya bostäder är för högt. Ett steg i rätt riktning är att man nu är beredd att sänka byggmomsen, säger Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier (BI) i en kommentar till regeringens nya signaler om bostadspolitiken. Under den senaste veckan har statsminister Göran Persson konkretiserat regeringens mål för bostadsbyggandet till 120 000 lägenheter under den kommande mandatperioden. Bostadsminister Lars-Erik Lövdén har medgett att investeringsbidragen inte fungerat, utan att lägre byggmoms (för visst bostadsbyggande) behövs. Byggbranschen har också länge starkt förespråkat en lägre byggmoms. - Men det behövs mer, framför allt måste en momssänkning gälla för alla typer av bostäder, både små och stora. Vi måste få långsiktiga, stabila spelregler för bostadsbyggandet. Likaså återstår det att se att dessa tankar förverkligas så snart som möjligt. Det är bråttom - bostadsbristen är redan ett av de allvarligaste hindren för tillväxt i Sverige, konstaterar Bo Antoni. Regeringens målsättning för bostadsbyggandet motsvarar 30 000 bostäder per år. Detta är en betydande ökning jämfört med vad vi byggde 2001 - drygt 20 000 lägenheter. Men 30 000 bostäder per år innebär att vi fortsättningsvis skulle bygga minst bostäder inom EU. BI har beräknat att vi borde bygga 50 000 bostäder per år för att klara befolkningsutvecklingen och förslitningen i bostadsbeståndet. - Nya bostäder har sedan skattereformen i början av 1990-talet beskattats som både konsumtion (moms) och kapital (fastighetsskatt). Detta är inte rimligt, genom att sänka byggmomsen för allt slags byggande skulle nya bostäder få en neutral beskattning jämfört med andra investeringar. Det är också den enskilt viktigaste åtgärden för att sänka byggkostnaderna och hyrorna, avslutar Bo Antoni. För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36, mobil 0709- 25 58 36 eller chefekonom Lars Jagrén, 08-698 58 62, mobil 0708-33 58 68. Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se Internet www.bygg.org. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar