Slut med svartarbete i byggbranschen – fack och arbetsgivare överens om åtgärder

Läs original

Den här veckan har varit en stor framgång för hela byggbranschen i Sverige. Sveriges Byggindustrier och Byggnads har skakat hand om två viktiga steg för den sunda konkurrensen och motverkandet av svartarbete i branschen. 

Efter flera månaders förhandlingar har arbetsgivare och fack kommit överens om hur insynen och inflytandet ska öka när oegentligheter uppstår i långa entreprenörskedjor på en arbetsplats.  Den partssammasatta arbetsgupp som har arbetat i snart ett år har löst sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Dessutom har vår samsyn kring vilken lagstiftning som behövs för att motverka svartarbete i branschen gett resultat och kommer att verkställas av regeringen. 

– Det är med stor tillfredsställelse som jag ser att arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för justa villkor och sund konkurrens i byggbranschen. Vi skapar nu ett system som avlägsnar all eventuell oseriös verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte ha något att hämta i vår bransch, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Lösningen innebär ökat fackligt inflytande eftersom det blir lättare för facket att kontrollera vem som verkligen är arbetsgivare på respektive arbetsplats. Huvudentreprenören får ett tydligare ansvar att hålla reda på vilka som finns på arbetsplatsen.

Lösningen blir ett bra komplement till den nya lagen om Närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök från Skatteverket som Finansdepartementet presenterat som åtgärd mot svartarbete i byggbranschen, en lag som  föreslås införas första januari 2016.  

– Byggbranschen ser en uppåtgående konjunktur efter många svåra år. Det är därför glädjande att vi gemensamt har undanröjt en konflikt som skulle blivit en rejäl broms i tillväxten med fallande sysselsättning och ökade kostnader som följd, avslutar Ola Månsson.

Läs rapporten av programgruppen för ordning och reda i byggbranschen (även bifogad)

Länk till pressmeddelande den 12/2 om lagförslag för sund konkurrens i byggbranschen

Länk till Finansdepartementets promemoria för minskat svararbete i byggbranschen

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org eller kommunikationschef Gisela Högberg, 0708-58 24 44

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är med stor tillfredsställelse som jag ser att arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för justa villkor och sund konkurrens i byggbranschen. Vi skapar nu ett system som avlägsnar all eventuell oseriös verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte ha något att hämta i vår bransch
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Byggbranschen ser en uppåtgående konjunktur efter många svåra år. Det är därför glädjande att vi gemensamt har undanröjt en konflikt som skulle blivit en rejäl broms i tillväxten med fallande sysselsättning och ökade kostander som följd
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier