Stabil byggkonjunktur i Fyrbodal

Läs original

En stabil ekonomisk utveckling ger robusta förutsättningar för byggindustrin i Sverige. Detta gäller även utvecklingen i Fyrbodal. Bygginvesteringarna växer med 6 procent i år och med 3 procent nästa år enligt en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Bostadsinvesteringarna visar tillväxt i regionen såväl i år som nästa år. Det är en ökning av nyproduktionen i Uddevalla och längs hela Bohuskusten. En lite sämre utveckling kan dock noteras i Trollhättan och Vänersborg.

– Det är positivt att nyproduktionen ökar i Fyrbodal. Dessvärre ser vi att försämringen av ROT-avdraget gör att ombyggnadsinvesteringarna minskar. Detta får störst påverkan i de mindre kommunerna i regionen säger Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier Uddevalla.

Både det offentliga och kommersiella lokalbyggandet utvecklas väl. På den offentliga sidan påbörjas bl.a. ombyggnader på Uddevalla sjukhus men tillväxten är också driven av ny- och ombyggnationer av skolor. De privata lokalinvesteringarna har historiskt sett varit höga i Fyrbodal och har varit drivna av den omfattade gränshandeln med Norge.

– Trots att norska kronan försvagats och den ekonomiska utvecklingen i Norge är något sämre ser vi ännu ingen avmattning i investeringsviljan i handelsområden, säger Pernilla Irewährn

På anläggningssidan väntas en något sämre utveckling. Detta har sin förklaring i att utbygganden av E6 genom Bohuslän nu är färdig och några större infrastrukturprojekt påbörjas inte i regionen.

Utbyggnaden av E6 påbörjades för 60 år sedan och det är på tiden att den äntligen står klar. Nu måste fokus ligga på att få till bättre järnvägsförbindelser både i, och till och från, regionen, avslutar Pernilla Irewährn

För kompletterande information, kontakta:

Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier Uddevalla, 0522-652932, pernilla.irewahrn@sverigesbyggindustrier.se

Nationella prognosen finns här

Övriga läns prognoser finns här

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media