Stoppa relining av dricksvattenledningar

Läs original

Stambyten av dricksvattenledningar ersätts allt mer av den billigare renoveringsmetoden relining med epoxiplast. Men epoxi innehåller det farliga ämnet bisfenol A som nyligen förbjöds i nappflaskor i hela EU. Nu riskerar vi att få det i vårt dricksvatten.

- Det bekymrar mig att epoxiplast har fått ett nytt användningsområde när det gäller kontakt med dricksvatten. Det är känt att epoxi innehåller bisfenol A som är hormonstörande och det riskerar att komma ut i dricksvattnet vid relining, säger Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Metoden går ut på att man rensar och renoverar rör och ledningar inifrån i stället för att byta ut dem helt. Vissa aktörer använder sig av epoxiplast, ett material som innehåller bisfenol A som kan läcka ut. Bisfenol A kan störa reproduktionsförmågan och ge fosterskador.

Sveriges Byggindustrier går idag ut med en avrådan om att renovera dricksvattenledningar med relining med epoxiplast så länge det inte är utrett vilka risker som finns med läckage av bisfenol A från rören till dricksvattnet.

Sveriges Byggindustrier kräver också att myndigheterna samordnar sig och att det skapas en reglering av området renovering av rör i fastigheter.

-  Det är en allvarlig brist att det inte finns någon myndighet i dag som ansvarar för att godkänna material som kommer i kontakt med dricksvatten och som ställer krav på hur renoveringarna genomförs, säger Danielle Freilich.

Byggbranschen behöver ta sitt ansvar på allvar när det gäller att undvika farliga ämnen, även dem ämnena som inte är reglerade idag. Därför vill Sveriges Byggindustrier att entreprenörerna ska använda byggprodukter som är registrerade i BASTA-databasen för att undvika att bygga in farliga ämnen.

-  Vi måste alltid försäkra oss om att vi använder produkter som är fria från farliga ämnen Det går inte att återkalla en byggnad på samma sätt som ett företag kan återkalla en felaktigt tillverkad hårtork, säger Danielle Freilich.

För mer information kontakta Danielle Freilich, miljöexpert Sveriges Byggindustrier, 0708-69 85 10, danielle.freilich@bygg.org

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Taggar:

Dokument & länkar