Studenterna måste ut på arbetsplatser under studietiden

Läs original

En realistisk koppling mellan studier och arbete är nyckeln till fler ingenjörer inom samhällsbyggnadssektorn. Det visar en rapport som presenterades av Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen i Almedalen.

Antalet studenter på högskoleingenjörsutbildningarna har halverats under 2000-talet. SCB:s statistik pekar på att samhällsbyggnadssektorn kommer att sakna 50 000 högskoleingenjörer år 2030 om ingenting görs.

- Det är lätt att föreställa sig hur allvarligt en sådan brist kommer att påverka samhällsbyggandet och Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

I den kortfattade rapporten utvecklar Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen varför och hur man ska motivera och koppla ihop studenterna med arbetsgivare.

- Vi anser att alla ingenjörsutbildningar borde innehålla perioder av arbetsintegrerat lärande som innebär att studenterna är ute på arbetsplatserna. Det ska vara en självklar del av utbildningarna även om det kräver förändringar i regelverket för högskolan, säger Lars Tullstedt.

Det finns även ungdomar som har klarat gymnasiet men valt ett program i gymnasieskolan som inte leder till jobb. Vuxenvärlden har överlåtit beslutet till de som kan minst om arbetsmarknaden – ungdomarna själva.

- De vuxna som ska kunna det här har glömt bort att berätta var jobben finns. Vi vill göra riktade insatser så att även dessa ungdomar kan komplettera och utbilda sig till yrken där det finns jobb. Men det är bråttom, det tar minst tre år att utbilda en ingenjör, säger Saga Hellberg, Svenska Teknik&Designföretagen.

Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen menar också att en del av de ungdomar som är arbetslösa ska kunna lockas till högskoleingenjörsstudier eller civilingenjörsstudier med förbättrade incitament i form av förmånligare regler för studiemedel.

För mer information kontakta Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier, 0733-90 09 70, eller Saga Hellberg, STD-företagen, 0708-20 55 88

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Se www.std.se

Taggar: