Sveriges Byggindustrier: Avvaktande vårproposition

Läs original

Regeringens vårproposition innehåller få konkreta insatser som påverkar byggbranschen i närtid.

– Regeringen ser en relativt snabb återhämtning i ekonomin redan nästa år. Låt oss hoppas att de får rätt i den bedömningen för då bör reformambitionerna som omfattar förstärkningar av Sveriges konkurrenskraft bl.a. genom satsningar på infrastruktur kunna konkretiseras. Tills vidare får vi nöja oss med avsiktsförklaringar som inte ger några avtryck i faktisk politik, säger Fredrik Isaksson, chefekonom Sveriges Byggindustrier.

Några bostadspolitiska förslag aviseras. De rör regler för uthyrning av privatägda bostäder, sänkt fastighetsavgift i flerbostadshus, lägre fastighetsavgift de första 15 åren samt att presumtionshyror kan gälla i 15 år. Dessutom tillsätts en utredning om beskattningen av hyresbostäder och en översyn av regler kring strandskydd.
– Ingen av åtgärderna kommer att innebära några större förändringar på bostadsmarknaden. Det rör sig om marginella förändringar, i sig nödvändiga, men inget som kommer att lyfta förutsättningarna för branschen nämnvärt på kort sikt och ge lite på lång sikt, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor.

Sveriges Byggindustrier (BI) är en av de parter som haft samtal med regeringen om hur inträdet på arbetsmarknaden ska kunna underlättas för grupper med svag förankring. BI anser, precis som regeringen, att de sammanpressade lönestrukturerna på den svenska arbetsmarknaden är ett problem. En ökad lönespridning skulle bidra till att sänka ingångslönerna och underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Även omställning är viktigt och att arbetslöshetsersättningen byggs om.
– Vi skulle helst se att arbetslöshetsersättningen var högre under en kortare första tid och att den sedan sänktes succesivt så människor motiveras i sitt arbetssökande. Naturligtvis med stöd och utbildningsinsatser både för unga, äldre och utrikes födda, säger Mats Åkerlind, vice vd.

Kraven på yrkesmässig och geografisk rörlighet för att matcha arbetslöshet med arbetsmarknadens behov är givetvis viktigt för byggbranschens sysselsättning.
– Här anser vi att det behövs omfattande informationsinsatser för alla grupper jämte kompletterande utbildning så att människor vet vilka yrkesområden som är aktuella och var det finns goda förutsättningar, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning.

– Efter flera stora reformer i skolsystemet är vi inte så förvånade över att det inte kommer så mycket nytt. Nu behövs det tid att genomföra reformerna. Men det är bra att regeringen särskilt prioriterar att kvaliteten ska säkras i yrkesutbildningen inklusive de arbetsplatsförlagda inslagen, fortsätter Lars Tullstedt. Han saknar en utökning av yrkeshögskolans resurser. Många behövda utbildningar får idag avslag för att resurserna inte räcker till. Att ge myndigheten för Yrkeshögskolan ökade resurser och mer långsiktiga spelregler hade varit ett effektivt sätt att relativt snabbt få fler unga i arbete, menar han.

För kompletterande information kontakta:
Fredrik Isaksson, chefekonom, fredrik.isaksson@bygg.org, 0709 25 58 67
Björn Wellhagen, husbyggnadsfrågor, bjorn.wellhagen@bygg.org, 0708 99 58 65
Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd, mats.akerlind@bygg.org, 070 381 00 87
Lars Tullstedt, kompetensförsörjning, lars.tullstedt@bygg.org, 0733 90 09 70

 

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar