Sveriges Byggindustrier fick rätt i mål om snedvridande konkurrens

Läs original

Stockholms tingsrätt har idag förbjudit Borås Stads Servicekontor att utföra arbeten åt andra än kommunen eftersom det snedvrider konkurrensen. Det är Sveriges Byggindustrier som har anmält Borås stad till Konkurrensverket för snedvridande konkurrens och Tingsrätten gick nu på samma linje. De konstaterar att Servicekontoret under lång tid agerat helt i strid med den kommunala kompetensen på den privata marknaden, dvs att verksamheten är olaglig. Verksamheten har bedrivits under andra ekonomiska förhållanden och utan det avkastningskrav som gäller för privata konkurrensutsatta företag.

– Tingsrättens dom är välskriven och det är min förhoppning att Borås kommun, istället för att överklaga domen, upphör med den olagliga verksamheten och lägger fokus på att återupprätta förtroendet bland de lokala mark- och anläggningsföretagen, säger Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier

Det framgår av domen att det inte är transparent för utomstående hur Servicekontoret sätter sina priser i olika upphandlingar och att Servicekontoret har en särställning i förhållande till de privata aktörer som konkurrerar på den privata marknaden. 

– Det är positivt att Tingsrätten valt att gå på Konkurrensverkets linje när man nu konstaterar att Servicekontorets verksamhet att sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa kunder är ägnad att snedvrida eller hämma konkurrensen, säger Andreas Brendinger, regionchef Sveriges Byggindustrier väst.

Tingsrätten menar avslutningsvis att det finns en risk för att drivkrafterna till konkurrens skadas på lång sikt och förbjuder nu, vid vite om 3 MSEK, Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer. Servicekontoret får sex månader på sig att avveckla verksamheten.

För kompletterande information, kontakta Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier, 072-540 33 31, olof.johnson@bygg.org eller Andreas Brendinger, regionchef Sveriges Byggindustrier Väst, 070-725 68 78, andreas.brendinger@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Dokument & länkar