Sveriges Byggindustrier träffar statsministern för samtal om kompetensförsörjning

Läs original

Sveriges Byggindustriers tillförordnade vd Mats Åkerlind har idag blivit inbjuden av statsminister Stefan Löfven samt bostadsminister Peter Eriksson för att diskutera kompetensförsörjning inom byggbranschen. 

-  Det råder stor brist på kompetens inom byggbranschen där över 60 procent av våra medlemsföretag uppger att bristen på just arbetskraft är ett hinder för att de ska kunna växa. För att klara kommande åldersavgångar behöver vi över 40 000 nya medarbetare och för att överhuvudtaget klara av att bygga bort bostadskrisen behöver vi många fler. Det är en stor utmaning både för oss men också för regeringen säger Mats Åkerlind, tf vd Sveriges Byggindustrier.

Följande är några inspel Sveriges Byggindustrier gett till regeringen idag:

Högskola/Universitet             

Rikta resurser till utbildningar inom högskolan som är kritiska för samhällsbyggandet:

- Högskoleingenjör bygg, särskilt de med inriktningar mot produktion och anläggning

- Lantmätarutbildningar

Säkerställ samverkan i form av branschråd mellan högre bygginriktad utbildning och branschen.

Yrkeshögskolan

Öronmärk medel för YH-utbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik

Yrkesutbildning i gymnasieskolan

Se till att yrkesvux kan etableras inom de bygginriktade yrkesprogrammen (Bygg- och anläggning, El och energi samt VVS och fastighet).

Starta om gymnasial lärling och skapa förutsättningar för en äkta lärlingsmodell med stort branschinflytande över utbildningen. Dagens verksamhet med gymnasial lärling riskerar att sänka branschens etablerade lärlingsmodell.

Arbetsförmedlingen

Låt Arbetsförmedlingen ”öronmärka” personal som har branschkännedom.

Förbättra verifieringen av den kompetens som arbetssökande uppges ha i Arbetsförmedlingens register.

Förbättra och förenkla valideringar av personer som inte har en erkända kvalifikationer.

För kompletterande information, kontakta Cherine Khalil, presskontakt för Mats Åkerlind, 070-271 43 81cherine.khalil@sverigesbyggindustrier.se

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det råder stor brist på kompetens inom byggbranschen där över 60 procent av våra medlemsföretag uppger att bristen på just arbetskraft är ett hinder för att de ska kunna växa. För att klara kommande åldersavgångar behöver vi över 40 000 nya medarbetare och för att överhuvudtaget klara av att bygga bort bostadskrisen behöver vi många fler. Det är en stor utmaning både för oss men också för regeringen
Mats Åkerlind, tf vd