Sveriges Byggindustriers kommentar till LO-samordningen

Läs original

LO har idag kommit överens om en rekommendation till samordning inför avtalsrörelsen 2017. 

- Det är glädjande att LO nu tar det första steget mot en gemensam samordning inför den kommande avtalsrörelsen. Det borgar för stabilitet och att den konkurrensutsatta sektorn får sätta normen för löneutvecklingen. En princip som gett Sveriges arbetstagare en hög reallöneutveckling. Nu faller ett stort ansvar på oss parter att träffa avtal utan konflikt, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

- Tyvärr innebär en bred låglönesatsning högre trösklar in på arbetsmarknaden för de som idag står utanför. En av de största utmaningarna är just att sänka trösklarna in, inte minst för nyanlända, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

För kompletterande information, kontakta Cherine Khalil, presskontakt för Mats Åkerlind, 070-271 43 81cherine.khalil@sverigesbyggindustrier.se

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det är glädjande att LO lyckats samordna sig inför kommande avtalsrörelsen. Det borgar för stabilitet och att den konkurrensutsatta sektorn får sätta normen för löneutvecklingen. En princip som gett Sveriges arbetstagare en hög reallöneutveckling. Nu faller ett stort ansvar på oss parter att träffa avtal utan konflikt
Mats Åkerlind, förhandlingschef
- Tyvärr innebär en bred låglönesatsning högre trösklar in på arbetsmarknaden för de som idag står utanför. En av de största utmaningarna är just att sänka trösklarna in, inte minst för nyanlända
Mats Åkerlind, förhandlingschef