Trygga byggjobben med ett konkurrenskraftigt kollektivavtal

Report this content
Läs original

Idag växlar Sveriges Byggindustrier och Byggnads yrkanden. Sveriges Byggindustriers målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen så att byggjobben tryggas, än mer ordning och reda skapas samt att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn. 

– Tillsammans med facken måste vi få fler företag att omfattas av kollektivavtalen. Detta är en förutsättningar för den svenska modellen och för att parternas inflytande ska kunna kvarstå. Får vi inte fler företag att teckna kollektivavtal är det skadligt för hela branschen. Vi har tagit många steg i rätt riktning, men det räcker inte, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för Sveriges Byggindustrier.

Idag är arbetskraftsbristen stor i branschen och kompetensförsörjning kommer därför att vara en viktig fråga i avtalsrörelsen.

– Kompetensförsörjning till sektorn kan åstadkommas genom att integrera nyanlända, öka mångfalden och öka möjligheten att ta hand om personer långt ifrån arbetsmarknaden. Vi delar uppfattningen att vi måste göra något åt brister i jämställdheten som tyvärr råder i delar av byggbranschen, fortsätter Mats Åkerlind.

Sveriges Byggindustrier har en förhoppning om att årets avtalsrörelse ska genomföras i en gemensam konstruktiv anda. Inte minst för att göra branschen attraktiv för fler människor att söka sig till.

– Idag utgör bostadsbristen av de största samhällsproblemen och det kommer att krävas ett rekordbyggande framöver för att klara framtidsbehoven. Utan en konkurrenskraftig byggbransch kommer det aldrig att gå att genomföra. Vi måste tillsammans med våra avtalsparter ta vårt ansvar genom att bedriva avtalsförhandlingarna i samförstånd och ta sikte på de långsiktiga frågorna för byggbranschen, säger Mats Åkerlind

Även om den övergripande målsättningen för Sveriges Byggindustrier är att arbetsgrupper tillsätts för att arbeta fram långsiktigt hållbara lösningar i Byggavtalet innehåller yrkandena en rad konkreta önskemål, exempelvis: 

  • Förändrade löneregler, exempelvis genom att utöka möjligheten till lokala löneöverenskommelser med den fackliga förtro­endemannen i företagen.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas från klockan 06.45 – 16.00 till klockan 06.00 och 18.00.
  • Anpassning av resereglerna till gällande skattelagstiftning för bygg- och installationssektorn.

Det nya Byggavtalet ska vara på plats till den 1 maj. Vid sidan av Byggavtalet förhandlar Sveriges Byggindustrier även Väg- och banavtalet med Seko och Sveriges Ingenjörer samt Tjänstemannaavtalet med Unionen och Ledarna. Yrkanden på dessa avtalsområden växlas den 1 respektive 2 februari. 

För kompletterande information, kontakta Jonas Rodny, presskontakt för Mats Åkerlind, 0761-90 90 51

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Tillsammans med facken måste vi få fler företag att omfattas av kollektivavtalen. Detta är en förutsättningar för den svenska modellen och för att parternas inflytande ska kunna kvarstå. Får vi inte fler företag att teckna kollektivavtal är det skadligt för hela branschen. Vi har tagit många steg i rätt riktning, men det räcker inte.
Mats Åkerlind, förhandlingschef
– Kompetensförsörjning till sektorn kan åstadkommas genom att integrera nyanlända, öka mångfalden och öka möjligheten att ta hand om personer långt ifrån arbetsmarknaden. Vi delar uppfattningen att vi måste göra något åt brister i jämställdheten som tyvärr råder i delar av byggbranschen
Mats Åkerlind, förhandlingschef
– Idag utgör bostadsbristen av de största samhällsproblemen och det kommer att krävas ett rekordbyggande framöver för att klara framtidsbehoven. Utan en konkurrenskraftig byggbransch kommer det aldrig att gå att genomföra. Vi måste tillsammans med våra avtalsparter ta vårt ansvar genom att bedriva avtalsförhandlingarna i samförstånd och ta sikte på de långsiktiga frågorna för byggbranschen
Mats Åkerlind, förhandlingschef