Trygga infrastruktursatsningarna med ett konkurrenskraftigt Väg- och banavtal

Läs original

Idag växlar Sveriges Byggindustrier och Seko yrkanden. Yrkandena berör det andra avtalsområdet av tre på vilka Sveriges Byggindustrier är avtalspart. Sveriges Byggindustriers målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen så att jobben tryggas, än mer ordning och reda skapas samt att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn. 

– För Väg- och banavtalet har vi samma grundläggande ambition som för Byggavtalet. Vi vill få fler företag att omfattas av kollektivavtalen och vi vill underlätta så att fler söker sig till sektorn, säger Tomas Weis, biträdande förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har en förhoppning om att årets avtalsrörelse ska genomföras i en gemensam konstruktiv anda. Inte minst för att göra branschen attraktiv för fler människor att söka sig till.

– En fungerande infrastruktur är nödvändig för att människor ska kunna pendla till och från jobbet och för att vi ska kunna transportera varor.  Infrastruktursatsningar kommer att krävas som ett komplement till det rekordbyggande som kommer att ske under de kommande tio åren. Annars försvåras möjligheterna för människor att hitta nytt jobb, för företag att rekrytera ny personal och det tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Vi måste tillsammans med våra avtalsparter ta vårt ansvar genom att bedriva avtalsförhandlingarna i samförstånd och ta sikte på de långsiktiga frågorna för bygg- och installationssektorn, fortsätter Tomas Weis.

Även om den övergripande målsättningen för Sveriges Byggindustrier är att arbetsgrupper tillsätts för att arbeta fram långsiktigt hållbara lösningar i Väg- och banavtalet innehåller yrkandena en rad konkreta önskemål, exempelvis: 

  • Skapa tydligare regler för tillfällen där flera kollektivavtal är aktuella så att det blir lättare för alla parter att veta vad som gäller.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Exempelvis genom att utöka förläggningen av den ordinarie arbetstiden från måndag till fredag till att avse alla veckans dagar för att möta samhällets krav.
  • Öka möjligheterna till individuell lön.

Det nya Väg- och banavtalet ska vara på plats till den 1 maj. Vid sidan av Väg- och banavtalet förhandlar Sveriges Byggindustrier även Byggavtalet med Byggnads samt Tjänstemannaavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

För kompletterande information, kontakta Jonas Rodny, presskontakt för Tomas Weis, 0761-90 90 51

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– För Väg- och banavtalet har vi samma grundläggande ambition som för Byggavtalet. Vi vill få fler företag att omfattas av kollektivavtalen och vi vill underlätta så att fler söker sig till sektorn
Tomas Weis, biträdande förhandlingschef
– En fungerande infrastruktur är nödvändig för att människor ska kunna pendla till och från jobbet och för att vi ska kunna transportera varor. Infrastruktursatsningar kommer att krävas som ett komplement till det rekordbyggande som kommer att ske under de kommande tio åren. Annars försvåras möjligheterna för människor att hitta nytt jobb, för företag att rekrytera ny personal och det tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Vi måste tillsammans med våra avtalsparter ta vårt ansvar genom att bedriva avtalsförhandlingarna i samförstånd och ta sikte på de långsiktiga frågorna för bygg- och installationssektorn
Tomas Weis, biträdande förhandlingschef