Uttalande av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, om hälsoproblem vid användning av fiberskivor.

Läs original

Många byggföretag har i våtrum och andra fuktutsatta ytor övergått till att använda glasfiberklädda byggskivor i stället för kartongklädda byggskivor. Detta sker för att inte bygga in organiskt material i syfte att undvika mögelskador vid fuktexponering. Personal som arbetar med montering av glasfiberklädda skivor har i varierande grad rapporterat besvär med luftvägarna samt klåda på händer och armar från det damm som uppkommer vid hanteringen.

BCA konstaterar att:
• Glasfiber i sig innebär inte någon hälsorisk. Fibrerna kan inte komma ner i lungblåsorna. Fibrerna kan däremot vara ett komfortproblem.
• Glasfiber i kombination med gips eller cement behöver undersökas närmare, främst med avseende på eventuella effekter på slemhinnorna i näsa och svalg.
• Personlig skyddsutrustning enligt föreskrifter ska användas.

- En kvalitetsfråga har ersatts av en arbetsmiljöfråga, konstaterar Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Nu krävs en omedelbar materialutveckling från skivfabrikanterna för att lösa problemen vid hanteringen.
- Byggmaterial som marknadsförs idag ska inte göra det nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning på byggarbetsplatserna, anser Jörgen Eriksson, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

BCA har gett Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Örebro i uppdrag att dels göra en fördjupad utredning av effekter på luftvägarna från gips och cement i kombination med glasfiber, dels göra en enkät för att ta reda på omfattningen och arten av besvär relaterade till användning av skivor av olika typer.

BCA är ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Sveriges Byggindustrier, Byggnads och SEKO Väg o ban.
För kompletterande information, kontakta Björn Samuelsson på Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 09 alt. 0709-25 58 09 eller Jörgen Eriksson på Byggnads, 08-728 49 21 alt. 070-372 33 98.

Dokument & länkar