Vart tredje byggföretag utsatt för osund konkurrens

Läs original

Skatteverket har genomfört en undersökning kring skattefelet som bland annat visar att var tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens till följd av att oseriösa aktörer kan fuska med skatter och avgifter på olika sätt. 

Enligt Skatteverket verkar det totala skattefelet i Sverige minska, men bland annat byggbranschen sticker ut som en bransch där det enligt Skatteverket alltjämt finns betydande problem. Undersökningen visar även att den allmänna inställningen till att köpa svart blir alltmer negativ. (Rapporten bifogad)

– Det är glädjande om den nedåtgående spiralen har brutits, men det återstår ett stort arbete med att komma tillrätta med den svarta ekonomin i samhället generellt och i byggbranschen specifikt, säger Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier

– Att vart tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens för att oseriösa aktörer kan fuska med skatter och avgifter borde vara under den svenska politiska målbilden. Att allmänheten nu har en mer negativ inställning till svartarbete är mycket glädjande och jag bedömer att ökad kunskap om svartarbetets negativa konsekvenser samt reformen med ROT-avdrag högst påtagligt bidragit till attitydförändringen, säger Peter Löfgren.

Byggbranschen har länge argumenterat för ordning och reda genom att Skatteverket måste få moderna verktyg för att kunna göra oanmälda kontroller ute i verkligheten.

– Vi vill se en lag om närvaroliggare, en redovisning av arbetsgivaravgift på individnivå och en lag om anmälningsplikt för utländska företag. Vi vet att dessa förslag kommer att ge positiva resultat genom att Skatteverkets oanmälda kontroller kan bli effektiva och förebyggande. Manöverutrymmet för fuskarna måste helt enkelt bli mindre, avslutar Peter Löfgren.

På vår hemsida hittar du mer information om hur vi arbetar för sund konkurrens: http://www.bygg.org/ordningoreda

Se även våra filmer om ordning & reda

För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, 0708-21 02 00

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Media

Media

Citat

Manöverutrymmet för fuskarna måste helt enkelt bli mindre
Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier