Företagare allt nöjdare med kommuners service

Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nöjdheten ökar särskilt på området livsmedelskontroll.

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga.

– Kommunerna utvecklar systematiskt sin företagsservice. Det är en central del i arbetet för ökad tillväxt och ett bättre lokalt företagsklimat. Det är glädjande att arbetet ger konkreta resultat, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL.

Brandskydd och livsmedelskontroll i topp

NKI-värde 72 innebär att företagare generellt sett är nöjda med kommunernas service. Som jämförelse får statliga myndigheter i genomsnitt ett NKI-värde på 58 och Skatteverket som bästa myndighet ett NKI på 70 i Svenskt Kvalitetsindex branschstudier.

Brandskydd är det myndighetsområde där kommunernas service får bäst omdömen i SKL:s mätning, NKI 80. Nöjdheten ökar mest inom området livsmedelskontroll. Här ökade NKI-värdet från 74 till 77 åren 2017-2018.

– Det har gjorts en satsning på rådgivning inom livsmedelskontrollen, vilket företagare märker och uppskattar. SKL har också startat ett nätverk för kommunernas livsmedelsinspektörer, vilket lett till nya samarbeten och utbyten av erfarenheter, säger Katrien Vanhaverbeke.

Bygglov är myndighetsområdet med lägst NKI-värde, 63, vilket innebär strax över godkänt.

– Kommunernas arbete med bygglov omfattas av en komplicerad lagstiftning som förändrats åtskilliga gånger sedan vår första mätning. Vi kan också se att bygglov är det område där företagare tenderar att bli mest missnöjda om ärenden avslås, säger Katrien Vanhaverbeke.

Störst nöjdhet med bemötandet

Bemötandet är den del av kommunernas service som företagare är mest nöjda med. Här har NKI-värdet ökat från 71 till 78 åren 2010-2018.

–  Bemötandet är ett område som vi vet att kommunerna satsat mycket på, bland annat genom SKL:s utbildning Förenkla – helt enkelt, där 150 kommuner och cirka 15 000 tjänstemän och förtroendevalda deltagit för att utveckla service, bemötande och effektivitet i sina kontakter med företagare och medborgare, säger Katrien Vanhaverbeke.

Kommuner med högst NKI-värde

Höganäs kommun, NKI 85

Tomelilla kommun, NKI 83

Åmåls kommun, NKI 83

Öckerö kommun, NKI 82

Bengtsfors kommun, NKI 82

Större kommuner (fler än 40 000 invånare) med högst NKI-värde

Mölndals stad, NKI 78

Lidingö stad, NKI 78

Örebro kommun, NKI 78

Upplands Väsby kommun, NKI 77

Solna stad, NKI 76

Fakta om mätningen

Cirka 30 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.

SKL presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kommunerna utvecklar systematiskt sin företagsservice. Det är en central del i arbetet för ökad tillväxt och ett bättre lokalt företagsklimat. Det är glädjande att arbetet ger konkreta resultat.
Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL