Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser

Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.

Rapporten är den första i en årligen återkommande serie rapporter. Den beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data. Tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården redovisas, liksom medicinska resultat för olika sjukdomsgrupper.

Landstingens och regionernas resultat jämförs med varandra.

– Detta är ett stöd för landsting och regioner, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet och effektivitet, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten innehåller drygt 20 resultatöversikter med jämförelser mellan landsting och regioner samt ytterligare ungefär lika många diagram som visar utveckling över tid på nationell nivå.

Det finns inget sammanvägt index som rangordnar landstingen och regionerna. Alla har både bra och mindre bra resultat.

Exempel :

  • I Jönköping anser 90 procent av befolkningen att de har tillgång till den vård de behöver, jämfört med Norrbotten där 78 procent tycker likadant.
     
  • 83 procent i snitt i riket är nöjda med sitt besök på akuten. Allra nöjdast är norrbottningar med 88,5 procent.
     
  • I snitt görs 2,5 besök på akutmottagningar per invånare över 19 år. Flest besök görs på Gotland, 4,0 och minst i Västra Götaland, 2,0.

– Det finns mycket att vara stolt över i den svenska vården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar för flera av våra stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukvård och stroke. Samtidigt finns det också utmaningar med minskat förtroende och tillgänglighet. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre. Vården kan därmed räcka till fler, samtidigt som de med störst vårdbehov fortsätter att få vård av världsklass, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvardsrapporten-2018.html

Kontaktperson:

Fredrik Westander
Handläggare på avdelningen för vård och omsorg
Tfn: 08-452 77 58
E-post: fredrik.westander@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Det finns mycket att vara stolt över i den svenska vården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar för flera av våra stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukvård och stroke. Samtidigt finns det också utmaningar med minskat förtroende och tillgänglighet. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre. Vården kan därmed räcka till fler, samtidigt som de med störst vårdbehov fortsätter att få vård av världsklass.
Anders Henriksson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.