Kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare tider

I år kommer kommuner och landsting att gå mot ett överskott på drygt 18 miljarder kronor tack vare engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor. Det framgår av SKL:s ekonomirapport som presenteras i dag.

Den internationella återhämtningen har fortsatt försvagats och det kommer att ta lång tid innan de strukturella problemen rättas till. Svensk BNP växer svagt, i år med 1,0 procent och nästa år med 1,8 procent. Trots det växer skatteunderlaget i förhållandevis god takt 2012 och 2013 tack vare en stark tillväxt av pensionerna. Samtidigt tilltar kostnadsökningarna i kommuner och landsting, vilket drar ner resultatet framöver. För 2013 när resultatet faller tillbaka till 9 miljarder så motsvarar det en nivå som är cirka sju miljarder under god ekonomisk hushållning i kommunsektorn.

– Att kostnaderna ökar kraftigare än normalt hänger samman med två saker: ökade behov från en åldrande befolkning och en höjd investeringsnivå i kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt de beräkningar som gjorts av SKL:s ekonomer, krävs flera olika åtgärder, statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag fram till 2016.

Landstingens utmaningar är betydligt större än kommunernas. Nästan hela skattehöjningen beräknas ske inom landstingen. Att utveckla sjukvården kostar pengar och landstingens står inför stora investeringar på kollektivtrafiksidan.

– Det är bra att kommuner och landsting investerar. Det påverkar sysselsättningen och samhällsekonomin positivt, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för tillväxt i framtiden, säger Anders Knape.Ladda ned eller beställ Ekonomirapporten

Mer om Ekonomirapporten

Följ den direktsända presskonferensen eller se den i efterhandFör mer information:
Mats Kinnwall, chefekonom på avdelningen för ekonomi och styrning tfn: 08-452 73 55, mobil: 076-762 77 05, e-post: mats.kinnwall@skl.se
och Annika Wallenskog tfn: 08-452 77 46, mobil:076-769 77 46, e-post: annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar