Många utmaningar väntar kommuner och landsting

Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultatet för 2014 bli 9 miljarder, 4 miljarder sämre jämfört med 2013.

Det visar Ekonomirapporten som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.

För landstingen beräknas resultatet bli 4 miljarder och för kommunerna 5 miljarder. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är tillfälliga intäkter som återbetalning av försäkringspremier från AFA. Dessutom har höjningar av generella statsbidrag helt uteblivit 2014. Enligt preliminära uppgifter kommer skatten att höjas i 24 kommuner och 4 landsting till 2015.

– Kommuner och landsting står inför tuffa utmaningar de närmaste åren. Utöver de demografiska förändringarna så har kommuner och landsting ett fortsatt stort investeringsbehov. För landstingens del gäller det om- och nybyggnad av sjukhus samt centralisering av högspecialiserad vård som kräver nya investeringar. Dessutom lanseras nya dyra läkemedel. Kollektivtrafikens fortsatta utbyggnad är också en stor investering som de har att förhålla sig till, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Hälften av landets kommuner pekar på stora kostnadsökningar inom grundskolan och förskolan eftersom antalet barn ökar. Asyl- och flyktingmottagandet ställer också stora krav på kommunerna, säger Anders Knape.

– För att bättre ta tillvara nyanländas resurser behövs bättre samverkan mellan stat, kommuner och övriga aktörer samt mer träffsäkra statliga ersättningssystem, säger Anders Knape.

– Vi vill också se mer av generella statsbidrag som kan fördelas efter lokala politiska prioriteringar. Specialdestinerade statsbidrag skapar tids- och kostnadskrävande administration som inte gagnar verksamheterna, säger Anders Knape.

Ladda ner Ekonomirapporten

SKL:s arbete med ekonomi

För mer information: Jessica Bylund, tf sektionschef, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 18, mobil: 070-393 77 18, e-post: jessica.bylund@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar