SKL presenterar vårens ekonomirapport

SKL redovisar hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för kommuner och landsting åren framöver. SKL redovisar också de samhällsekonomiska förutsättningarna.

Sveriges Kommuner och Landsting gör två gånger om året samlade bedömningar över kommunernas och landstingens ekonomi på några års sikt. Analyserna presenteras i Ekonomirapporten.

I vårens rapport tas bland annat upp:

Hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan landets kommuner, redovisning och analyser av investeringsläget i kommunerna samt orsakerna till de senaste årens skattehöjningar i landstingen och visar på de stora vinster som finns att göra med nya former för omhändertagande av de mest sjuka äldre.

Rapporten presenteras av Bettina Kashefi, chefsekonom. Lena Micko, ny ordförande för SKL, kommenterar de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

Tid: Onsdagen den 29 april, kl 09.30
Plats
: Hornsgatan 20, plan 12, Stora Hörsalen (OBS! Ändrad lokal)

Presskonferensen direktsänds på webben


Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!


För mer information: Iréne Tinglöv, pressekreterare, mobil: 070-692 44 37, e-post: irene.tinglov@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar