Svensk ekonomi klarar sig väl

Trots svag internationell konjunktur klarar sig svensk sysselsättning bra och skatteunderlaget ökar. SKL bedömer att kommunal- och landstingsskatten behöver höjas även om statsbidragen höjs.

Det framgår av den samhällsekonomiska bedömningen som presenteras i Ekonomirapporten idag.

SKL bedömer att BNP växer med knappt 2 procent i år och knappt 3 procent nästa år. Den internationella konjunkturutvecklingen har medfört svag efterfrågan på svensk export, vilket dämpar tillväxten i den svenska ekonomin markant. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på nästan 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.

I år väntas kommuner, landsting och regioner nå ett resultat på 9 miljarder kronor. Nästa år faller dock resultaten till 5 miljarder. Skatteunderlagets goda tillväxt räcker inte för att klara kostnadsökningarna i kommuner och landsting. De närmaste åren ökar behovet av att anpassa kommunernas och landstingens verksamhet, inte bara till följd av demografiska skäl.

– Våra beräkningar visar att de förväntade kostnadsökningarna fram till 2018 inte kan klaras utan höjda statsbidrag och fortsatt höjd skatt. Då räknar vi ändå med att de ekonomiska resultaten bara når halvvägs till tumregeln för god ekonomisk hushållning trots skattehöjningar på 83 öre och höjningar av statsbidragen med 15 miljarder fram till 2018, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har en politisk oro i Sverige men vi har ingen kris i svensk ekonomi. Men det finns en risk att investeringar låter vänta på sig vilket kan matta av jobbtillväxt och sysselsättning, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och kommuner och landstings ekonomi, säger Bettina Kashefi.

Ladda ner Ekonomirapporten

SKL:s arbete med ekonomi

För mer information: Bettina Kashefi, chefekonom och chef för avdelningen ekonomi och styrning tfn: 08-452 72 27, mobil: 070-755 05 29, e-post: bettina.kashefi@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar