Brännande frågor på SKL:s seminarier i Almedalen

SKL inbjuder till öppna seminarier kring högaktuella frågor. Bland annat flyktingmottagandet, ökad patientmakt i vården, investeringar i barn och unga, bullerregler som motverkar bostadsbyggandet, behovet av digitalisering samt SKL:s skolseminarium som är ett av 15 arrangemang som är nominerat till Almedalens bästa möte*.

Måndag 1 juli klockan 13.00 - 14.00, Wisby hotell, Spegelsalen
Lösningar för bättre flyktingmottagande

SKL presenterar 35 förslag för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Förutsättningarna för integration måste förbättras. Hur klarar vi dagens och morgondagens flyktingströmmar?
Medverkande: Anders Knape, ordf SKL, Ilmar Reepalu, 2:e v ordf SKL, Angeles Bermudez Svankvist, GD Arbetsförmedlingen, Anders Danielsson, GD Migrationsverket. Moderator: Jan Wifstrand.


Måndag 1 juli klockan 15.00 - 16.00, Wisby hotell, Spegelsalen

Myter om skolan hindrar utveckling

Debatten om skolan innehåller sanningar, tyckande och rena myter. Hur ser verkligheten egentligen ut? Och vad kan vi enas om?
Medverkande: Maria Stockhaus, ordf och Katrin Stjernfeldt Jammeh ledamot SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Bertil Östberg, statssekr Utbildningsdepartementet, Bo Jansson, ordf Lärarnas Riksförbund, Mimmi Garpebring, förbundsordf, Sveriges elevråd. Moderator: Jan Wifstrand.


Onsdag 3 juli klockan 09:00 - 10:00, Donnerska huset, Hörsalen

Hur påverkas vården när patienterna får makt?

Patientmaktutredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare för patienterna att få vård på annan plats än i hemlandstinget. Vad får det för konsekvenser?
Medverkande: Göran Stiernstedt, avdchef vård och omsorg på SKL inleder. Mats Eriksson, ordf SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Henriksson, ledamot SKL:s styrelse, Karin Johansson, statssekr Socialdepartementet, Inger Ros, ordf Hjärt- och lungsjukas förbund. Moderator: Heidi Avellan.


Onsdag 3 juli klockan 11:00 - 12:00, Donnerska huset, Hörsalen

Digitala vägen till morgondagens välfärd

Hur kan offentlig sektor använda digitaliseringen bättre för att möta behov och förväntningar hos dagens invånare och kommande generationer?
Medverkande: Per Mosseby, chef för programkontoret Center för eSamhället på SKL inleder. Erik Weiman, ersättare i SKL:s förhandlingsdelegation, Kalle Sandström, v ordf SKL:s beredning för eSamhället, Sara Öhrvall chef Bonnier Research and Development, Jan Gulliksen, ordf Digitaliseringskommissionen och professor vid KTH. Moderator: Heidi Avellan.


Onsdag 3 juli klockan 13:00 - 14:00, Donnerska huset, Hörsalen

Satsningar på barn och unga – en social investering

Runt om i landet pågår olika projekt med satsningar på barn och unga som investeringar. Det kräver långsiktighet och god planering. Hur blir sociala investeringar framgångsrika?
Medverkande: Lennart Gabrielsson, 1:e v ordf SKL, Katrin Stjernfeldt Jammeh, ledamot SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Ingvar Nilsson, nationalekonom, Institute for Socio ecological economics, Åsa Ranung, folkhälsochef, Landstinget Sörmland, Carola Samuelsson, jämställdhetssamordnare, Borås. Moderator: Heidi Avellan.


Onsdag 3 juli klockan 15:00 - 16:00, Donnerska huset, Hörsalen

Bullerregler akut hinder för bostadsbyggande

Regelverket kring buller är ett akut hinder för byggande i attraktiva miljöer där folk vill bo. Statliga myndigheterna har diskuterat reglerna i flera år utan att nå en lösning. Hur länge ska kommunerna och de som saknar bostad vänta?
Medverkande: Tomas Rudin, ledamot SKL:s styrelse, Eva Nypelius, ledamot SKL:s styrelse, Maria Ågren GD Naturvårdsverket, Ylva Lageson marknadschef NCC Construction, Kerstin Frenning programansvarig KTH. Moderator: Heidi Avellan.


Politikerträffar

SKL:s mötesplats i år är i ett gatutält på Cramérgatan där vi arrangerar träffar med politiker, verksamma i SKL men också i kommuner, landsting och regioner. Dessa möten äger rum måndag-fredag kl 11.00–12.00 och 15.00–16.00.


Fullständigt program finns på www.skl.se/almedalen.

Ingen föranmälan krävs till seminarierna men kom gärna i god tid.
Alla seminarier direktsänds också på webben. Se direktsändningarna.Följ oss på twitter med hashtag #sklalmedalen och/eller: @S_K_L

Välkomna!*Utmärkelsen Almedalens bästa möte arrangeras av Effektiva Media tillsammans med Dagens Opinion. SKL:s skolseminarium är ett av 15 nominerade arrangemang och priset delas ut den 4 juli.För mer information:
Linda Tidekrans Möller, projektledare på avdelningen för kommunikation, tfn: 08-452 75 83, mobil: 072-535 40 63, e-post: linda.tidekransmoller@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar