Erfarenhetsutbyte om välfärd, demokrati och ledarskap

Report this content

Ledande förtroendevalda kvinnor från Ukraina, Rwanda, Zambia, Namibia, Uganda och Indonesien besöker SKR samt kommuner och regioner den 13-17 juni.

De förtroendevalda medverkar i ett Internationellt ledarprogam för politiska ledare som är kvinnor tillsammans med deras mentorer som är  regionråd, kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd. Besöken är ett led i att öka kunskapen och utbyta erfarenheter om välfärd, demokrati och politiskt ledarskap.

Efter dagarna på SKR besöker de tillsammans med sin mentor regionen eller kommunen den 15-16 juni. Under två dagar ska de besöka olika verksamheter som exempelvis förskola, äldreomsorg, sjukhus och vatten- och renhållning. De ska även studera demokratiska processer och dela erfarenheter om uppdraget som ledande förtroendevald med sin mentor.

  • Det är positivt att SKR och våra medlemmar kan medverka i arbetet att inspirera till en starkare demokrati i världen och att vi får möjlighet att utbyta erfarenheter kring bland annat det politiska ledarskapet. Genom besöken i verksamheterna visar vi också vilken betydelse det lokala självstyret har för välfärden i Sverige, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mentorerna är ledande förtroendevalda i kommunerna Borlänge, Hylte, Gislaved, Kristinehamn, Skellefteå och Älmhult och i Region Stockholm, Region Kalmar och Region Kronoberg.

Fakta:
Det är åttonde gången som programmet anordnas med SKR som samarbetspart och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som ansvarig. De internationella politikerna har varsin mentor i form av en svensk ledande politiker. Ledarprogrammet är 12 månader långt. I programmet ingår bland annat förändringsledning, politiska processer och Agenda 2030.

Kontaktuppgifter till mentor i Borlänge kommun

Mari Jonsson
Tfn: 070-301 18 54
Mari.jonsson@borlange.se

För mer information:
Lena Lindgren, projektledare SKR
lena.lindgren@skr.se

Programmet Womens Political Leadership
SKR om Internationella programmet och mentorerna

SKR presstjänsten

+46(0)8-452 71 01
press@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar