Krislägesavtalet aktiveras i Region Västerbotten

Report this content

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– Region Västerbotten har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet för omvårdnadspersonal inom intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus, samt vid vårdavdelningar som vårdar covid-19-patienter på Skellefteå lasarett.

– Arbetsskyldigheten i krislägesavtalet är vidare och det går att ta ut mer arbetstid under en period. Den ökade belastningen på medarbetarna kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse.

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid-19-pandemin kan hanteras.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de tuffa förutsättningar som råder. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Tre regioner har nu ett aktiverat krislägesavtal: Stockholm, Jönköpings län och Västerbotten.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

 • Region Stockholm
 • Region Jönköpings län
 • Region Västerbotten

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Läs vidare

Överenskommelse om krislägesavtal

Frågor och svar krislägesavtalet
 

SKR presstjänsten

+46(0)8-452 71 01
press@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar