PRESSMEDDELANDE Vårdrelaterade infektioner ska halveras

Cirka 11,3 procent av de inlagda patienterna på landets sjukhus drabbades av en vårdrelaterad infektion i maj 2008. Det visar den första nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner i Sverige, som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört.Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver tillsammans med landstingen Nationell satsning för ökad patientsäkerhet, där sex vanliga typer av vårdskador ingår. Satsningen pågår 2008-2009.

Mätningen visar att de tre vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner (19 %), hud- och sårinfektioner (15 %) samt lunginflammation (13 %). De landsting som har ett bättre resultat än genomsnittet när det gäller vårdrelaterade infektioner är Blekinge, Dalarna, Gotland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Värmland, Västmanland och Örebro.

Trots att det saknas uppgifter från flera sjukhus och kliniker, så ger mätningen viktig information. Men den ojämna rapporteringen från landstingen gör det svårt att ta fram en helt tillförlitlig lista på resultaten för varje landsting. Det gör vi i nästa mätning senare i höst, säger Håkan Sörman.

En tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna i mätningen inträffade i samband med operationer. Vårdrelaterade infektioner är förhållandevis lika vanligt förekommande hos kvinnor som män och andelen som drabbas av vårdrelaterade infektioner är cirka 20 procent högre bland patienter över 60 år.

För att halvera de vårdrelaterade infektionerna har experter tagit fram åtgärdspaket för många områden. De beskriver de mest effektiva förebyggande åtgärderna mot infektioner och ska användas konsekvent inom hälso- och sjukvården. Många landsting arbetar enligt åtgärderna.

Alla landsting arbetar för att motverka att patienter drabbas av infektioner. Nu intensifieras arbetet i hela landet med att säkra rutiner för en tryggare vård, säger Håkan Sörman.

16 landsting och drygt 8000 patienter ingick i mätningen som genomfördes i maj. På grund av vårdstrejken hade inte region Skåne och landstingen i Stockholm, Uppsala och Östergötland möjlighet att rapportera in resultat. Nästa mätning av de vårdrelaterade infektionerna kommer att genomföras i november 2008 för att kunna presenteras i slutet av året.

För mer information: Avdelningen för vård och omsorg, Projektledare Dag Ström, Tfn 08-452 77 32, Mobil: 076-808 77 32, dag.strom@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera