Skarpa skolförslag från huvudmännens expertråd

Systematisk uppföljning av varje elevs kunskaper, fler vägar till läraryrket och starka band till forskning. Det är några rekommendationer från huvudmännens expertråd för skolutveckling. 

Huvudmännens expertråd för skolutveckling, som tillsattes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund, har nu kommit med sin rapport.

– Rapporten tar avstamp i det som ledamöterna sett fungerar i klassrummen, i förskolor och skolor och hos huvudmännen. Slutsatserna visar därmed hur man kan komma tillrätta med skolans utmaningar i praktiken. Rekommendationer från en så bred och kunnig grupp väger tungt, säger Lena Micko, ordförande för SKL. 

– Det går att förbättra skolan utan stora reformer, till exempel genom att lära av andra och av vad forskningen säger fungerar. Och det är just erfarenheter av genomförd skolutveckling som har varit expertrådets fokus. Nu hoppas jag att många förskolor och skolor ska bli inspirerade av exemplen och anta utmaningen att höja kvaliteten och resultaten, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

Sju områden

De 30 rekommendationerna och de konkreta exemplen finns inom sju områden:

  • Lärarnas undervisning och arbetssätt
  • Lärmiljön
  • Läraryrket
  • Ledarskap
  • En lärande organisation
  • Kulturer och värderingar
  • Skolans infrastruktur för forskning och utveckling

Expertrådets slutsatser och rekommendationer

Bakgrund

Expertrådet sattes samman under sommaren 2015 med uppdraget från Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund att samla erfarenheter och att ge exempel på hur skolutveckling kan gå till i praktiken. Rådet har bestått av 22 skolchefer, forskare, rektorer och lärare.

Expertrådets arbetssätt ligger i linje med det som OECD, i sin rapport till regeringen 2015, pekat på att Sverige behöver bli bättre på att samla experter för att analysera och ta tillvara olika erfarenheter och forskningsresultat.

Utgångspunkten för Expertrådets arbete har varit de erfarenheter och kunskaper som ledamöterna har av att utveckla skolans verksamhet. Till skillnad från andra, till exempel Skolkommissionen, är utgångspunkten det som fungerar istället för det som inte fungerar. I rapporten finns en mängd exempel att inspireras av. 

Kontakt:
Elisabet Nihlfors, ordförande för Expertrådet och professor vid Uppsala universitet, tfn 070-167 95 83.
Bodil Båvner, utredare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, tfn 08-452 77 68, mobil 072-734 26 17, bodil.bavner@skl.se
Magnus Johansson, kommunikatör Friskolornas riksförbund, tfn 08-762 78 12, magnus.johansson@friskola.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar