SKL deltar i 2018-års Almedalsvecka

Sveriges Kommuner och Landstings Almedalstema är Framtidens välfärd och vi är i Almedalen för att diskutera hur kommuner, landsting och regioner ska möta det växande rekryteringsbehovet i en tid då arbetskraftsbristen är stor.

Det behövs många fler medarbetare inom välfärdens verksamheter det kommande decenniet, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften är mycket stor. Antalet barn, unga och äldre ökar i hög takt, samtidigt som antalet i arbetsför ålder minskar.

Vi behöver både rekrytera och utveckla nya sätt att arbeta. Välfärdens arbetsgivare ska vara attraktiva och våra yrken inom välfärden ska ha goda villkor, men det räcker inte. Arbetskraften räcker helt enkelt inte till för att vi ska kunna möta behoven och efterfrågan.

Att använda medarbetarnas kompetens rätt är en väldigt viktig väg. Vi ska öka samverkan mellan olika yrkesgrupper, digitaliseringens möjligheter behöver användas mer och bättre, fler behöver jobba heltid och vi bör definiera tydligare vad som ingår en yrkesroll och inte. Arbetsgivare och stat behöver satsa ännu mer på utbildning och på kompentensutveckling.

SKL:s seminarier under Almedalsveckan

Rätt använd kompetens lyfter vården

I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer då att vara avgörande för att säkra kvaliteten i vården framåt.

Deltar gör Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, Helena Svensson, HR-strateg Region Örebro och Jonas Ålebring, ordförande SYLF.

Tid: Måndag den 2 juli kl 13.00.

Plats: Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby

http://almedalen.skl.se/aktiva-konferenser/skl-i-almedalen/information/nyheter/nyhetsarkiv/2018-06-12-seminariumratt-anvand-kompetens-lyfter-varden.html

Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Skolan behöver en infrastruktur av IT-tjänster som underlättar undervisning, lärande och styrning. Digitalisering kan fungera som en hävstång för skolutveckling och bättre elevresultat, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

Deltar gör Helene Odenjung, ledamot SKL:s styrelse och arbetsutskott, Lars Lingman, undervisningsråd Skolverket, Peyman Vahedi, gymnasierektor i Kramfors kommun och Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.

Tid: Måndag den 2 juli kl 14.00.

Plats: Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby

http://almedalen.skl.se/aktiva-konferenser/skl-i-almedalen/information/nyheter/nyhetsarkiv/2018-06-12-seminarium-digitalisering-utvecklar-skolan-och-stimulerar-larande.html

Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som bristen på arbetskraft stor. Kommuner, landsting och regioner har en stor vana att hantera rekryteringsutmaningar – bara under de senaste tio åren har totalt 800 000 nya medarbetare rekryterats.

Det har de gjort för att de är attraktiva arbetsgivare, men också för att välfärdsyrkena lockar många. Trots detta finns det många bristyrken i välfärden. Det behövs hundratusentals fler medarbetare de kommande tio åren. Det är en stor utmaning, men det finns flera lösningar. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren.

Deltar gör Lena Micko, ordförande SKL, Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare Futurion och Birgitta Forsberg, personaldirektör Umeå kommun.

Tid: Måndag den 2 juli kl 15.00.

Plats: Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby

http://almedalen.skl.se/aktiva-konferenser/skl-i-almedalen/program/sa-klarar-vi-rekryteringsutmaningen-i-valfarden.html

SKL deltar i många Almedalsarrangemang

Utöver SKL:s egenarrangerade seminarier, deltar SKL-representanter i omkring 200 samtal, diskussioner och debatter hos andra arrangörer. Du kan se de flesta av dessa seminarier och vilka som deltar på http://almedalen.skl.se/. Under Program kan du välja datum, person, arrangör mm och på så sätt lätt hitta dessa evenemang.

Kontakt med SKL

Ta gärna kontakt med oss!

SKL:s presschef Helene Lindstrand, 072-569 88 40

SKL:s pressjour, 08-452 71 01

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar