Skolans heta frågor på Skolriksdagen 27-28 april

Ministrar, generaldirektörer och skolans ledare diskuterar skolans viktigaste framtidsfrågor. Boka in evenemanget redan nu!

Mängder av föreläsningar, diskussioner och debatter med kunniga talare i de mest brännande frågorna:

  • Hur stat och huvudmän tillsammans kan förbättra skolans resultat
  • Stöd till elever med särskilda behov
  • Att arbeta med nyanlända elever
  • Framgångsrikt arbete i förskolan
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Presentation av Öppna jämförelser grundskola 2015
  • Och mycket annat

Bland talarna: Gustav Fridolin, utbildningsminister, Aida Hadzialic, gymnasieminister James Nottingham, brittisk forskare, Anna Ekström, Skolverket, Anne-Marie Begler, Skolinspektionen, Per-Arne Andersson, SKL, Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund.

Tid: 27-28 april. Inledning kl. 10 på måndagen och avslutning kl. 16 på tisdagen
Plats:
Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Hela programmet

Följ diskussionerna på Twitter med #skolriksdag

Pressanmälan till press@skl.se

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!För mer information:
Helena Bjelvenius, utredare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, tfn 08-452 79 27, mobil 076-762 77 37 eller helena.bjelvenius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar