Svensk sjukvård i topp

Report this content

I en ny rapport "Svensk sjukvård i internationell jämförelse" som tagits fram av SKL, jämförs svensk sjukvård med sjukvård i 15 andra länder. Den visar att Sverige fortsatt ligger i topp när det gäller medicinska resultat.

I jämförelsen som bygger på data huvudsakligen från OECD ingår Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.

I det kvalitetsindex som skapats utifrån 13 olika kvalitetsindikatorer ligger Sverige i topp. Där ingår bland annat överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröst- och kolorektalcancer, samt spädbarnsdödlighet.

Sverige toppar även effektivitetsindexet, där den samlade kvaliteten sätts i relation till kostnaderna. Den svenska sjukvården hushållar alltså väl med sina resurser.

Men sjukvård handlar inte bara om de medicinska resultaten. Det handlar också om vårdens förmåga att svara upp mot patienternas förväntningar när det gäller service, delaktighet, tillgänglighet och bemötande. I rapporten visas att när det kommer till sådana aspekter hamnar Sverige längre ned i rankingen.

– Nu gäller det att förbättra så att vi även där når en vård i världsklass, men det hindrar inte att vi ska vara stolta över den svenska vårdens goda medicinska resultat, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapporten ingår också en genomgång av internationella jämförelser gjorda av andra organisationer.

Rapporten Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2015

SKL:s arbete med hälso- och sjukvård

För mer information: Roger Molin, analytiker, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 26, e-post: roger.molin@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar